Пояснювальна записка
НазваниеПояснювальна записка
страница4/5
Дата публикации23.07.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5

Індивідуальна психокорекція. Показання до індивідуальної психокорекції. Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Основні стадії індивідуальної психологічної корекції. Висновок контракту між клієнтом і психологом, що дає згоду робити корекційний вплив. Дослідження проблем клієнта. Пошук засобів рішення проблеми. Формування психологом корекційної програми й обговорення її з клієнтом. Реалізація наміченої програми відповідно до укладеного контракту. Оцінка ефективності проведеної роботи.^ Тема 5. Психологічні особливості групової психокорекції

Групова психокорекція. Специфіка групової форми психокорекції. Робота психокорекційної групи. Чинники, що впливають на ефективність психокорекційної роботи. Особливості комплектування групи. два основних принципи: (Добровільність; Інформованість). Віковий і статевий склад групи. Фаховий склад групи. Частота і тривалість зустрічей. Підготування до групової корекції. групова динаміка. задача і норми групи. структура групи і лідерства, групові ролі. Групові ролі по Р. Шиндлеру. Згуртованість групи. групова напруга. Фази розвитку групи. Керівництво психокорекційною групою. Основні задачі групового психолога. Робота під спостереженням супервізора. Чотири основних стилі. Емоційна стимуляція. Опіка. Пізнавальна орієнтація. Виконавча функція. Ко-тренеры. Типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника корекційної групи. Вимоги, що повинен додержуватися керівник корекційної групи.

Види психокорекційних груп. Тренингові групи і социально-психологічний тренінг. Робота тренінгових груп. Групова дискусія як метод групової роботи. Види групової дискусії. Рольова дискусія. Дискусія зі схованими ролями. Ролі. Дискусія як аналіз конкретних ситуацій.^ Тема 6. Активні методи психокорекційної роботи

Ігротерапія. Загальна характеристика методу. Основні види і форми ігротерапії.

Арттерапія та її особливості як засобу психокорекційної роботи.

Загальна характеристика методу. Техніка активної уяви. Корекційні можливості арттерапії. Процес творчості. Механізм психологічного корекційного впливу, характерний для методу арттерапії. Цілі арттерапії. Прийоми арттерапії.
Музикотерапія. Головний чинник впливу (прослуховування музичних творів, індивідуальне і групове музиціювання). Американська музикотерапія. Шведська школа музикотерапії. Правильний вибір музичної програми. Чотири основних напрямки корекційної дії музикотерапії:

Танцювальна терапія. Ціль танцювальної терапії. Основна задача груп танцювальної терапії.

Проективний малюнок. Теми, запропоновані для малювання (класифікація С. Кратохвила).

Бібліотерапія. Спеціальний корекційний вплив на клієнта за допомогою читання спеціально підібраної літератури. Методика бібліотерапії і бібліотерапевтичної рецептури.

Вигадування історій. Казкотерапія. Можливості роботи з казкою. Використання казки як метафори. Малювання по мотивах казки. Обговорення поводження і мотивів дій персонажа. Програвання епізодів казки. Використання казки як притчі-моралі. Творча робота з мотивів казки.

Лялькотерапія. Гра з лялькою. Виготовлення ляльок. Використання ляльок для відреагування значимих емоційних станів.

Психогімнастика. Психогімнастика як невербальний метод групової роботи. Методичні прийоми. Стадії або етапи.

Психодрама. Опис методу. Форми і види психодрами. Психодрама, центрована на протагоністі. Психодрама, центрована на темі. Психодрама, спрямована на групу. Психодрама, центрована на групі. Основні компоненти психодрами: рольова гра, спонтанність, «тілі», катарсис, інсайт. Основні фази психодрами.
^ Тема 7. Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних відносин

Психокорекція сімейних відносин. Сім'я як об'єкт психокорекційного впливу. Напрямки корекційної роботи із сім'єю.

Етапи психокорекційної роботи з родиною. Діагностичний (сімейний діагноз). Ліквідація сімейного конфлікту. Реконструктивний. Підтримуючий.

Методики корекції дитячо-батьківських і сімейних відносин.

^ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Тема 1. Вступ до психологічного консультування

Психологічне консультування як вид надання практичної допомоги. Цілі та завдання психологічного консультування. Вимоги, що висуваються до психолога консультанта. Професійна підготовка психолога-консультанта.
^ Тема 2. Організація роботи психолога-консультанта

Загальні питання організації роботи психологічної консультації. Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта. Взаємодія психолога консультанта з іншими спеціалістами. Основні етапи психологічного консультування.
^ Тема 3. Професійно-важливі особистісні якості психоконсультанта-

практичного психолога. Модель фахівця

Особистісні вимоги до особистості практичного психолога. Вміння активно слухати. Вміння бачити клієнта. Вимоги до освіти, загальної та соціальної "клієнт-консультант". Когнітивні та рефлексивні вимоги до консультанта. Особистісні вади та вимоги.
^ Тема 4. Особливості міжособистісного спілкування "психоконсультант-клієнт". Роль діалогу та діалогічної інтенції

Емпатія та її роль у професійному спілкуванні "клієнт-консультант". Діалогічна інтенція та установка на діалог у процесі психоконсультування. Уміння слухати у роботі психоконсультанта. Фактори, що впливають на ефективність психоконсультування. Рекомендації щодо ефективності міжособистісного спілкування "клієнт-психоконсультант".
^ Тема 5. Техніки психологічного консультування

Поняття про техніки та психологічні прийоми в процесі надання консультативної допомоги. Зустріч клієнта та початок бесіди з ним . Розповідь клієнта та дії консультанта на цьому етапі. Етап надання рекомендацій та типові помилки яких припускаються на цьому етапі.
^ Тема 6. Тестування в практиці психологічного консультування

Методика застосування тестування під час надання консультативної допомоги. Вимоги до тестування та тестів, що використовуються в консультативному процесі. Тести рекомендовані до використання в практиці когнітивного психологічного консультування. Тести рекомендовані до використання в практиці комунікативного та персонального консультування.
^ Тема 7. Практичні рекомендації щодо надання допомоги в процесі особистісного росту клієнта

Рекомендації з питань особливостей темпераменту. Надання допомоги щодо корекції особливостей характеру. Консультування з проблем мотиваційної сфери. Консультування питань, пов’язаних з розвитком волі .
^ Тема 8. Комунікативне та соціально-перцептивне консультування

Дефіцит особистого досвіду в процесі спілкування. Питання сприйняття та оцінки соціальних ролей оточуючих. Недоліки в процесі керування емоціями. Проблеми конкуренції з іншими людьми.
^ Тема 9. Сімейне консультування

Основні питання сімейного консультування. Психологічне консультування сім’ї з трьох поколінь. Взаємини подружжя з батьками. Взаємини подружжя з дітьми.
^ Тема 10. Психолого-педагогічне консультування

Основні питання психолого-педагогічного консультування. Психологічне консультування в закладах освіти. Типологія проблем психолого-педагогічного консультування.
^ Тема11. Психологічні особливості групових форм психоконсультативної роботи

Групове психоконсультування, його види та особливості. Динаміка психоконсультативного групового процесу, фази процесу та їх відмінності. Роль і місце психоконсультанта та його консультативної позиції.
^ Тема 12. Основні прийоми та труднощі психоконсультування. Психоконсультативний контакт

Вербальні та невербальні прийоми психоконсультування. Методи психологічного впливу. Психоконсультативний контакт як провідна фаза та умова ефективного психоконсультування. Визначення психоконсультативного контакту, ознаки, складники, критерії. Психоконсультативний контакт у різних психотерапевтичних підходах та парадигмах, умови та можливості досягнення.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ АБІТУРІЄНТІВ З ПСИХОЛОГІЇ
З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у абітурієнтів компетенцій з психології пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування типу завдань та особистих досягнень виконавця.

Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).

Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.


Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0


Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:
1   2   3   4   5

Похожие:

Пояснювальна записка iconРозрахуноково-пояснювальна записка до дипломного проекту
Розробка програмного забезпечення підсистеми візуалізації для системи управління технологічними процесами Openscada
Пояснювальна записка iconДипломная работа 154 листа, 7 таблиц, 12 рисунков, 46 источников
Розробка антикризової стратегії великого машинобудівного підприємства на основі створення технопарку пояснювальна записка
Пояснювальна записка iconДокладная записка, объяснительная записка, служебная записка, их назначение и различие
Основные положения по документированию управленческой деятельности. Нормативно – правовая база делопроизводства
Пояснювальна записка iconПояснительная записка оформляется в ms word и предоставляется в печатном...
Составители: доцент, к техн н., В. А. Гришин, ассистент А. Г. Вискарева, ассистент О. Н. Косырева
Пояснювальна записка iconПояснительная записка в соответствии с Приказом фсфр россии от 15....
Адмирал под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гранд-Капитал» Правила доверительного управления...
Пояснювальна записка iconПояснительная записка к бюджету муниципального образования «Вороновологского...
Пояснительная записка содержит аналитические материалы и комментарии по проектировкам бюджета муниципального образования «Вороновологского...
Пояснювальна записка iconПояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного...
Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Пояснювальна записка iconПояснительная записка к основной образовательной программе начального...
Пояснительная записка к основной образовательной программе начального общего образования
Пояснювальна записка iconПояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Менеджмент продаж»
Кафедра «Международный менеджмент» пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Менеджмент продаж»
Пояснювальна записка iconВысшегопрофессионального образования
Пояснительная записка

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница