Робоча програма навчальної дисципліни
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/5
Дата публикации12.03.2013
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

В.М. Федорик
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Російська література

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.020303 Філологія

спеціальність Українська мова і література

спеціалізація ^ Мова і література (російська)

інститут, факультет, відділення Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012 рік

Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Протокол від. “28” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
_______________________ (В.А. Зарва)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від. “_20_”__серпня___20___ року № _1
“_____”____________2012 року Голова _______________ (_О.П. Новик_)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Коркішко, 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

^ 0203 «Гуманітарні науки»

(шифр і назва)

За вибором


Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

(шифр і назва)

Модулів – 4

Спеціальність :

Українська мова та література


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 120

4-й

4-й

Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64

самостійної роботи студента – 56

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


40 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

^ Самостійна робота

56 год.

106 год.

Індивідуальні завдання: 8 год.

Вид контролю: залік
  1   2   3   4   5

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни "Автоматизація проектування...
Учебная дисциплина базируется на дисциплинах: "Цифровые эвм", "Моделирование", "Вычислительные комплексы, системы и сети", "Прикладная...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський...
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури протокол №1 від 29 серпня...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма за специалност: ”

Робоча програма навчальної дисципліни iconВключени са всички произведения от задължителната програма за дзи

Робоча програма навчальної дисципліни iconНа одобрените курсисти по програма енергоефект № име фирма град 1 Петко Райчев Акватерм оод


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница