Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 459.7 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/5
Дата публикации11.03.2013
Размер459.7 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

В.М. Федорик
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія російської літератури 1 чверті ХХ століття

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.020303 Філологія

спеціальність Українська мова і література

спеціалізація ^ Мова і література (російська)

інститут, факультет, відділення Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012 рік

Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Протокол від. “20” серпня 2012 року № 2
Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
_______________________ (В.А. Зарва)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від. “_20_”__серпня___2012_ року № _1
“___”_____________2012 року Голова _______________ (_О.П. Новик_)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Коркішко, 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

^ 0203 «Гуманітарні науки»

(шифр і назва)

За вибором


Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність :

Українська мова та література


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 60

4-й
Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 28

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20 год.^ Практичні, семінарські

12 год.Лабораторні

^ Самостійна робота

28 год.Індивідуальні завдання: 4 год.

Вид контролю: залік
  1   2   3   4   5

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни "Автоматизація проектування...
Учебная дисциплина базируется на дисциплинах: "Цифровые эвм", "Моделирование", "Вычислительные комплексы, системы и сети", "Прикладная...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський...
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури протокол №1 від 29 серпня...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма за специалност: ”

Робоча програма навчальної дисципліни iconВключени са всички произведения от задължителната програма за дзи

Робоча програма навчальної дисципліни iconНа одобрените курсисти по програма енергоефект № име фирма град 1 Петко Райчев Акватерм оод


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница