Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 349.09 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/4
Дата публикации11.03.2013
Размер349.09 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедразарубіжної лтератури та теорії літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

В.М. Федорик
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМетодика викладання зарубіжної літератури у вищій школі
Галузь знань ^ 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030302 Мова і література (російська)

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012 рік


Робоча програма «Методика викладання російської літератури у вищій школі»

для студентів за спеціальністю 8.02030302 Мова і література (російська)

„20”серпня , 2012 року- __ с.

Розробники: Співак І.Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Протокол №2 від. “20” серпня 2012 року
Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

_______________ (В.А.Зарва., д. філол. наук, професор)

(підпис)
Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол № 1 від. “20” серпня 2012_ року

Голова _______________ (О.П.Новик, к. філол. наук, доцент


ÓСпівак, 2012 рік

Ó БДПУ, 2012 рік


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки


Нормативна
Модулів – 6

Спеціальність (професійне спрямування):

8.02030302 «Мова і література (російська)»


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

6-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання есе

Семестр

Загальна кількість годин - 90

2-й

1, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 22

самостійної роботи студента - 68

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


16 год.

14 год.

Практичні

6 год.

6 год.

Лабораторні

-.

-

^ Самостійна робота

68 год.

70 год.

Індивідуальні завдання: 10 год.

Вид контролю: іспит
  1   2   3   4

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни "Автоматизація проектування...
Учебная дисциплина базируется на дисциплинах: "Цифровые эвм", "Моделирование", "Вычислительные комплексы, системы и сети", "Прикладная...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський...
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури протокол №1 від 29 серпня...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма за специалност: ”

Робоча програма навчальної дисципліни iconВключени са всички произведения от задължителната програма за дзи

Робоча програма навчальної дисципліни iconНа одобрените курсисти по програма енергоефект № име фирма град 1 Петко Райчев Акватерм оод


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница