Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница7/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

ДСТУ EN 13997:2007 Зрошувальна технiка. Приладдя з'єднувальне та керувальне для використання в зрошувальних системах. Технiчнi характеристики i методи випробовування (EN 13997:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 13998:2007 Одяг захисний. Фартухи, штани та жилети вiд порiзiв i проколiв ручними ножами (EN 13998:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологiчного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологiчного управлiння. Загальнi настанови щодо принципiв, систем та засобiв забезпечення (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14015:2005 Екологiчне керування. Екологiчне оцiнювання виробничих об'єктiв та органiзацiй (ISO 14015:2001, IDT)

ДСТУ prEN 14017:2004 Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi машини. Машини для внесення твердих добрив. Вимоги безпеки (prEN 14017:2000, IDT)

ДСТУ prEN 14018-2002 Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi машини. Сiвалки. Вимоги безпеки (prEN 14018:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14020-2003 Екологiчнi марковання та декларацiї. Загальнi принципи (ISO 14020:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14021-2002 Екологiчнi марковання та декларацiї. Екологiчнi самодекларацiї (Екологiчне маркування типу II) (ISO 14021:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14024-2002 Екологiчнi марковання та декларацiї. Екологiчне маркування типу I. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14025-2002 Екологiчнi марковання та декларацiї. Екологiчнi декларацiї типу III (ISO/TR 14025:2000, IDT)

ДСТУ EN 14030:2005 Геотекстиль та вiднесенi до геотекстилю вироби. Метод вiдбракувального випробування для визначення стiйкостi до дiї кислотних лужних рiдин (EN 14030:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2004 Екологiчне керування. Настанови щодо оцiнювання екологiчної характеристики (ISO 14031:1999, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14032:2004 Екологiчне керування. Приклади оцiнювання екологiчної характеристики (ISO/TR 14032:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14040:2004 Екологiчне керування. Оцiнювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14041:2004 Екологiчне керування. Оцiнювання життєвого циклу. Визначання цiлi i сфери застосування та аналiзування iнвентаризацiї (ISO 14041:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14047:2007 Екологiчне управлiння. Оцiнювання впливiв у процесi життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14042 (ISO/TR 14047:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14049:2004 Екологiчне керування. Оцiнювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначання мети i сфери застосування та аналiзування iнвентаризацiї (ISO/TR 14049:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Екологiчне керування. Словник термiнiв (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологiчне керування. Враховування екологiчних аспектiв пiд час проектування та розробляння продукцiї (ISO/TR 14062:2002, IDT)

ДСТУ CEN/TR 14073-1:2007 Меблi для адмiнiстративних примiщень зберiгальнi. Частина 1. Розмiри (CEN/TR 14073-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнiвний контроль. Оцiнювання цифрових радiографiчних плiвкових систем. Частина 1. Визначення, кiлькiснi вимiри параметрiв якостi зображення, стандартна контрольна плiвка та контроль якостi (EN 14096-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 14096-2:2006 Неруйнiвний контроль. Оцiнювання цифрових радiографiчних плiвкових систем. Частина 2. Мiнiмальнi вимоги (EN 14096-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Настанови щодо простежностi пiд час аналiзування (ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14122-1:2004 Безпечнiсть машин. Стацiонарнi засоби доступу до машин. Частина 1. Вибiр зафiксовних засобiв доступу мiж двома рiвнями (ISO 14122-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14122-2:2006 Безпечнiсть машин. Стацiонарнi засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочi й проходи (ISO 14122-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечнiсть машин. Стацiонарнi засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зi схiдцями й перила (ISO 14122-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14122-4:2006 Безпечнiсть машин. Стацiонарнi засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафiксованi (ISO 14122-4:2004, IDT)

ДСТУ EN 14153-1:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Мiнiмальнi вимоги щодо безпеки пiд час навчання аквалангiстiв пiдводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 1. Рiвень 1. Постiйно контрольований аквалангiст (EN 14153-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 14153-2:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Мiнiмальнi вимоги щодо безпеки пiд час навчання аквалангiстiв пiдводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 2. Рiвень 2. Самостiйний аквалангiст (EN 14153-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 14153-3:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Мiнiмальнi вимоги щодо безпеки пiд час навчання аквалангiстiв пiдводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 3. Рiвень 3. Аквалангiст-керiвник (EN 14153-3:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14154:2007 Якiсть грунту. Визначення деяких окремих хлорфенолiв. Газово-хроматографiчний метод з електронно-поглинальним виявленням електронiв (ISO 14154:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14156:2005 (IDF 172:2001) Молоко та молочнi продукти. Методи екстрагування лiпiдiв та лiпорозчинних сполук (ISO 14156:2001, IDT; IDF 172:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14159:2005 Безпечнiсть машин. Вимоги гiгiєни до конструкцiї машин (ISO 14159:2002, IDT)

ДСТУ ISO 14163:2004 Акустика. Настанови щодо боротьби з шумом за допомогою шумозаглушувачiв (ISO 14163:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14167:2005 Аналiз газiв. Основнi положення щодо забезпечення якостi вимiрювання iз застосуванням повiрочних газових сумiшей. Настанови (ISO/TS 14167:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14175:2004 Матерiали зварювальнi. Захиснi гази для дугового зварювання та рiзання (ISO 14175:1997, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14179-1:2004 Зубчастi передачi. Термiчна здатнiсть. Частина 1. Термiчна здатнiсть зубчастих передач при температурi масляної ванни 95 °C (ISO/TR 14179-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14179-2:2004 Зубчастi передачi. Термiчна здатнiсть. Частина 2. Термiчна навантажувальна здатнiсть (ISO/TR 14179-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14180:2003 Паливо тверде мiнеральне. Настанова щодо вiдбирання проб з вугiльних пластiв (ISO 14180:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначання залишкiв хлорорганiчних пестицидiв. Метод газової хроматографiї (ISO 14181:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14182:2006 Корми для тварин. Визначення залишкiв фосфорорганiчних пестицидiв методом газової хроматографiї (ISO 14182:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14184-1:2007 Матерiали текстильнi. Визначення формальдегiду (метод водної витяжки). Частина 1. Вiльний i гiдролiзований формальдегiд (ISO 14184-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14184-2:2007 Матерiали текстильнi. Визначення формальдегiду (метод поглинання пари). Частина 2. Видiлений формальдегiд (ISO 14184-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 14201:2006 Штори та жалюзi. Тривкiсть до повторних операцiй (механiчна зносостiйкiсть). Методи випробування (EN 14201:2004, IDT)

ДСТУ EN 14203:2006 Жалюзi та жалюзi-штори. Ефективнiсть передавального механiзму з карданним валом. Вимоги та методи випробування (EN 14203:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14235:2005 Якiсть грунту. Визначення органiчного вуглецю сульфохромним окислюванням (ISO 14235:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14238-2003 Якiсть грунту. Бiологiчнi методи. Визначання мiнералiзацiї азоту i нiтрифiкацiї в грунтах та впливу хiмiчних речовин на цi процеси (ISO 14238:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14239-2001 Якiсть грунту. Лабораторнi iнкубацiйнi системи для вимiрювання мiнералiзацiї органiчних хiмiчних речовин у грунтi за умов дiї аеробних факторiв (ISO 14239:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14240-1-2003 Якiсть грунту. Визначання грунтової мiкробної бiомаси. Частина 1. Метод субстрат-стимульованого дихання (ISO 14240-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14240-2-2003 Якiсть грунту. Визначання грунтової мiкробної бiомаси. Частина 2. Фумiгацiйно-екстракцiйний метод (ISO 14240-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 14253:2005 Вiбрацiя механiчна. Вимiрювання та обчислювання впливу на здоров'я загальної виробничої вiбрацiї. Практична настанова (EN 14253:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 Вимоги до геометричних розмiрiв виробiв. Перевiрка вимiрюванням робочих зразкiв та засобiв вимiрювальної технiки. Частина 2. Рекомендацiї з оцiнювання невизначеностi вимiрiв геометричних розмiрiв виробiв, калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та контролю виробiв (ISO/TS 14253-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14254:2005 Якiсть грунту. Визначення обмiнної кислотностi в хлоридно-барiйових екстрактах (ISO 14254:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14255:2005 Якiсть грунту. Визначення нiтратного азоту, амонiйного азоту i загального розчинного азоту в повiтряно-сухих грунтах iз застосуванням розчину хлориду кальцiю для екстрагування (ISO 14255:1998, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14256-1:2005 Якiсть грунту. Визначення нiтрату, нiтриту i амонiю в грунтах польової вологостi екстрагуванням розчином хлориду калiю. Частина 1. Ручний метод (ISO/TS 14256-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14256-2:2007 Якiсть грунту. Визначення нiтрату, нiтриту та амонiю у грунтах польової вологостi екстрагуванням розчином хлориду калiю. Частина 2. Автоматизований метод з аналiзом у сегментованому потоцi (ISO 14256-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 14267:2007 Зрошувальна технiка. Гiдранти зрошувальнi. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (EN 14267:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14341:2004 Матерiали зварювальнi. Електроднi дроти та наплавлений метал для дугового зварювання в захисному газi плавким електродом нелегованих i дрiбнозернистих сталей. Класифiкацiя (ISO 14341:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 14369:2003 Iнформацiйнi технологiї. Мови програмування, їхнi середовище та системний iнтерфейс. Настанова щодо пiдготовки незалежних вiдмов специфiкацiй послуг (LISS) (ISO/IEC TR 14369:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14372:2004 Матерiали зварювальнi. Визначання вологотривкостi електродiв для ручного дугового зварювання вимiрюванням дифузiйного водню (ISO 14372:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14378:2007 Молоко та молоко сухе. Визначення масової частки йоду методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 14378:2000, IDT)

ДСТУ CR 14379:2006 Класифiкування iграшок. Настанови (CR 14379:2002, IDT)

ДСТУ EN 14387:2006 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Фiльтри протигазовi i фiльтри скомбiнованi. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)

ДСТУ EN 14404:2007 Спорядження iндивiдуального захисту. Наколiнники для роботи у позi напiвсидячи з опиранням на колiно (EN 14404:2004, IDT)

ДСТУ EN 14413-1:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Мiнiмальнi вимоги щодо безпеки пiд час навчання iнструкторiв аквалангiстiв. Частина 1. Рiвень 1 (EN 14413-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14413-2:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Мiнiмальнi вимоги щодо безпеки пiд час навчання iнструкторiв аквалангiстiв. Частина 2. Рiвень 2 (EN 14413-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14419:2005 Матерiали текстильнi. Оливовiдштовхувальнiсть. Метод визначення стiйкостi до вуглеводнiв (ISO 14419:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14442:2005 Якiсть води. Настанови щодо випробування за пригнiченнями росту водоростей погано розчинними матерiалами, леткими сполуками, металами та стiчною водою (ISO 14442:1999, IDT)

ДСТУ ENV 14443:2007 Меблi побутовi для сидiння. Методи випробування для визначення довговiчностi оббивного матерiалу (ENV 14443:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14453:2003 Целюлоза. Визначення речовин, розчинних в ацетонi (ISO 14453:1997, IDT)

ДСТУ EN 14458:2007 Засоби iндивiдуального захисту очей. Захиснi щитки й маски для використання пожежниками та високоефективнi захиснi промисловi каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ситуацiях (EN 14458:2004, IDT)

ДСТУ EN 14465:2006 Матерiали текстильнi. Оббивнi матерiали. Вимоги та методи випробування (EN 14465:2003, IDT)

ДСТУ EN 14467:2005 Послуги з занять пiдводним плаванням пiд час вiдпочинку. Вимоги щодо виконавця послуг з пiдводного плавання в мiсцях вiдпочинку (EN 14467:2004, IDT)

ДСТУ EN 14483-1:2007 Склоподiбнi та фарфоровi емалевi покриви. Частина 1. Метод визначення тривкостi до хiмiчної корозiї кислотами за кiмнатної температури (EN 14483-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14483-2:2007 Склоподiбнi та фарфоровi емалевi покриви. Частина 2. Метод визначення тривкостi до хiмiчної корозiї киплячими кислотами, нейтральними рiдинами та (або) їхнiми парами (EN 14483-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 14483-3:2007 Склоподiбнi та фарфоровi емалевi покриви. Частина 3. Метод визначення тривкостi до хiмiчної корозiї лужними рiдинами з використанням шестикутного приладу (EN 14483-3:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14487:2003 Целюлоза. Стандартна вода для фiзичного випробування (ISO 14487:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14507:2005 Якiсть грунту. Попереднє оброблення проб для визначення органiчних забруднювальних речовин (ISO 14507:2003, IDT)

ДСТУ EN 14511-1:2007 Кондицiонери повiтрянi, агрегатованi охолоджувачi рiдини та тепловi насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Термiни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-2:2007 Кондицiонери повiтрянi, агрегатованi охолоджувачi рiдини та тепловi насоси з компресором з електроприводом. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-3:2007 Кондицiонери повiтрянi, пристрої охолоджування рiдини компактнi та компресорнi насоси з електричним приводом тепловi для обiгрiвання й охолоджування примiщень. Частина 3. Методи випробування (ISO 14511-3:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-4:2007 Кондицiонери повiтрянi, агрегатованi охолоджувачi рiдини та тепловi насоси з компресором з електроприводом. Частина 4. Загальнi технiчнi вимоги (EN 14511-4:2004, IDT)

ДСТУ EN 14529:2007 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Апарати дихальнi автономнi резервуарнi з пiвмаскою, легеневим автоматом i позитивним тиском, призначенi тiльки для евакуацiї. Вимоги, випробування, марковання (EN 14529:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14565:2004 Корми для тварин. Визначання вмiсту вiтамiну А методом рiдинної хроматографiї високороздiльної здатностi (ISO 14565:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14593:2005 Якiсть води. Оцiнювання здатностi органiчних сполук до повного аеробного бiологiчного розкладання у водному середовищi. Метод визначення вмiсту неорганiчного вуглецю в закупорених посудинах (випробування на наявнiсть СO2 у вiльному просторi верхньої частини посудини (ISO 14593:1999, IDT)

ДСТУ EN 14593-1:2007 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Апарати дихальнi з лiнiєю стисненого повiтря та легеневим автоматом. Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробування, марковання (EN 14593-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-3:2005 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробникiв (ISO/IEC 14598-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовникiв (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцiнювачiв (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання програмного продукту. Частина 6. Документацiя модулiв оцiнювання (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT)

ДСТУ EN 14605:2007 Одяг захисний. Захист вiд рiдких хiмiкатiв. Вимоги до експлуатацiйних характеристик захисного одягу з непроникними до рiдин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) з'єднаннями та до виробiв, що забезпечують захист окремих частин тiла (тип РВ (3) та РВ (4)) (EN 14605:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чистi примiщення i пов'язанi з ними контрольованi середовища. Частина 1. Класифiкацiя чистоти повiтря (ГОСТ ИСО 14644-1-2002, IDT)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница