Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница6/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ДСТУ EN 13611:2005 Пристрої безпеки i контролювання газових пальникiв i газопальникових приладiв. Загальнi вимоги (EN 13611:2000, IDT)

ДСТУ EN 13630-1:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 1. Вимоги (EN 13630-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13630-2:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 2. Визначення термотривкостi (EN 13630-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-3:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 3. Визначення чутливостi до тертя серцевини детонувальних шнурiв (EN 13630-3:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-4:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 4. Визначення чутливостi до удару детонувальних шнурiв (EN 13630-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-5:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 5. Визначення опору стиранню удару детонувальних шнурiв (EN 13630-5:2003, IDT)

ДСТУ EN 13630-6:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 6. Визначення опору розтягуванню детонувальних шнурiв (EN 13630-6:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-7:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 7. Визначення надiйностi iнiцiювання детонувальних шнурiв (EN 13630-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-8:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 8. Визначення водотривкостi (EN 13630-8:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-9:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 7. Визначення передавання детонацiї вiд детонувального шнура до детонувального шнура (EN 13630-9:2004, IDT)

ДСТУ EN 13630-11:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 11. Визначення швидкостi детонацiї детонувальних шнурiв (EN 13630-11:2002, IDT)

ДСТУ EN 13630-12:2007 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Детонувальнi та вогнепровiднi шнури. Частина 12. Визначення тривалостi горiння вогнепровiдних шнурiв (EN 13630-12:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-2:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 2. Визначення термiчної стабiльностi вибухових речовин (EN 13631-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-4:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 4. Визначення чутливостi вибухових речовин до удару (EN 13631-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-5:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 5. Визначення водостiйкостi (EN 13631-5:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-6:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 6. Визначення опору гiдростатичному тисковi (EN 13631-6:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-7:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 7. Визначення безпечностi та надiйностi за екстремальних температур (EN 13631-7:2003, IDT)

ДСТУ EN 13631-10:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 10. Метод перевiряння засобiв iнiцiювання (EN 13631-10:2003, IDT)

ДСТУ EN 13631-11:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 11. Визначення передачi детонацiї (EN 13631-11:2003, IDT)

ДСТУ EN 13631-13:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 13. Визначення густини (EN 13631-13:2003, IDT)

ДСТУ EN 13631-14:2005 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Речовини вибуховi бризантнi. Частина 14. Визначення швидкостi детонацiї (EN 13631-14:2003, IDT)

ДСТУ EN 13635:2007 Зрошувальна технiка. Системи зрошувальнi локальнi. Термiнологiя та основнi характеристики, якi надає виробник (EN 13635:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13642:2006 Iнформацiйнi технологiї. Елементи управлiнської iнформацiї для взаємодiї вiдкритих систем на фiзичному рiвнi (ISO/IEC 13642:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13655:2006 Полiграфiя. Спектральнi вимiрювання та розрахунок колориметричних характеристик полiграфiчно вiдтворених зображень (ISO 13655:1996, IDT)

ДСТУ ISO 13656:2006 Полiграфiя. Застосування денситометрiї у вiдбитому свiтлi та колориметрiї для контролювання або оцiнювання тиражних та пробних вiдбиткiв (ISO 13656:2000, IDT)

ДСТУ ENV 13676-2002 Папiр i картон з полiмерним покривом, який контактує з харчовими продуктами. Виявлення мiкроотворiв (ENV 13676:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13681:2007 М'ясо та м'яснi продукти. Метод визначення кiлькостi колонiй дрiжджiв i плiснявих грибiв (ISO 13681:1995, IDT)

ДСТУ ISO 13683:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Вимоги до валiдацiї i поточного контролювання. Стерилiзацiя вологим теплом у медичних установах (ISO 13683:1997, IDT)

ДСТУ prEN 13683:2004 Садове обладнання. Подрiбнювачi (дробарки) приводнi. Вимоги безпеки (prEN 13683:1999, IDT)

ДСТУ EN 13684:2005 Садове обладнання. Розпушувачi й аератори газоннi, керованi пiшим оператором. Вимоги безпеки (EN 13684:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13688-2001 Одяг захисний. Загальнi вимоги (ISO 13688:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13690:2003 Зерновi, бобовi та продукти їхнього помелу. Вiдбирання проб (ISO 13690:1999, IDT)

ДСТУ EN 13719:2005 Геотекстиль та вiднесенi до геотекстилю вироби. Метод визначення ефективностi довгострокового захисту геотекстилем у разi контакту з геосинтетичними бар'єрами (EN 13719:2002, IDT)

ДСТУ EN 13722:2007 Меблi. Метод оцiнювання блиску поверхнi (EN 13722:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13726-2001 Гiдроприводи об'ємнi. Цилiндри з однобiчним штоком на 16 МПа (160 бар) компактної серiї дiаметрами вiд 250 до 500 мм. Приєднувальнi розмiри елементiв крiплення (ISO 13726:1998, IDT)

ДСТУ EN 13739-1:2004 Сiльськогосподарськi машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальнi та повнозахоплювальнi. Захист довкiлля. Частина 1. Вимоги (EN 13739-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13739-2:2004 Сiльськогосподарськi машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальнi та повнозахоплювальнi. Захист довкiлля. Частина 2. Методи випробування (EN 13739-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 13740-1:2004 Сiльськогосподарськi машини. Машини для внесення твердих добрив багаторяднi. Захист навколишнього середовища. Частина 1. Вимоги (EN 13740-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13740-2:2004 Сiльськогосподарськi машини. Машини для внесення твердих добрив багаторяднi. Захист навколишнього середовища. Частина 2. Методи випробування (EN 13740-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 13742-1:2007 Зрошувальна технiка. Системи зрошувальнi стацiонарно-сезоннi. Частина 1. Вибирання, застосування, розмiщення i встановлення (EN 13742-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 13742-2:2007 Зрошувальна технiка. Системи зрошувальнi стацiонарно-сезоннi. Частина 2. Методи випробування (EN 13742-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13753:2004 Вiбрацiя та удар механiчнi. Вiбрацiя локальна. Методика вимiрювання коефiцiєнта вiброiзоляцiї пружних матерiалiв пiд час навантаження системою "кисть-рука" (ISO 13753:1998, IDT)

ДСТУ EN 13755:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання приатмосферному тиску (EN 13755:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13756:2005 Сплави срiбнi ювелiрнi. Об'ємний (потенцiометричний) метод визначення срiбла з використанням хлориду натрiю або хлориду калiю (ISO 13756:1997, IDT)

ДСТУ EN 13761:2004 Меблi для адмiнiстративних примiщень. Стiльцi для вiдвiдувачiв. Розмiри та вимоги безпеки (EN 13761:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13772:2006 Лiсогосподарськi машини. Пилки ланцюговi бензиномоторнi переноснi. Метод випробування автоматичного гальма ланцюга (ISO 13772:2004, IDT)

ДСТУ EN 13790-1:2006 Обприскувачi. Перевiрка обприскувачiв в експлуатацiї. Частина 1. Обприскувачi для польових культур (EN 13790-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13790-2:2006 Обприскувачi. Перевiрка обприскувачiв в експлуатацiї. Частина 2. Пневматичнi обприскувачi для кущiв та дерев (EN 13790-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 13794:2005 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Автономнi дихальнi апарати з замкненим дихальним контуром для евакуацiї. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13804:2005 Посуд iз алюмiнiю зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покривом. Виготовлення випробних зразкiв (ISO 13804:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13805:2005 Посуд iз алюмiнiю зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покривом. Метод визначення адгезiї емалевого покриву до алюмiнiю пiд дiєю електролiтичного розчину (випробування розколом) (ISO 13805:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13806:2005 Посуд зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покривом. Метод випробування на корозiйну стiйкiсть в закритих системах (ISO 13806:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13807:2005 Посуд зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покривом. Метод визначення температури утворення розколу випробного емалевого покриву термiчним ударом для хiмiчної промисловостi (ISO 13807:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13818-3:2003 Iнформацiйнi технологiї. Метод кодування аудiовiзуальної iнформацiї MPEG-2. Частина 3. Аудiо. Цифрове кодування звуку. Загальнi технiчнi вимоги (ISO/IEC 13818-3:1998, IDT)

ДСТУ EN 13819-1:2005 Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху. Випробування. Частина 1. Методи випробування механiчних властивостей (EN 13819-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 13819-2:2005 Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху. Випробування. Частина 2. Методи випробування акустичних властивостей (EN 13819-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13829-2003 Якiсть води. Визначання генотоксичностi води i стiчної води з використовуванням UMU-тесту (ISO 13829:2000, IDT)

ДСТУ ENV 13834:2007 Посуд кухонний. Посуд для випiкання у звичайних побутових печах (ENV 13834:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13855:2006 Безпечнiсть машин. Розмiщення захисного обладнання залежно вiд швидкостей перемiщення частин людського тiла (ISO 13855:2002, IDT)

ДСТУ EN 13857-1:2006 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Частина 1. Термiнологiя (EN 13857-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13857-3:2006 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Частина 3. Iнформацiя, яка повинна бути надана споживачу виробником або його повноважним представником (EN 13857-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13877:2005 Якiсть грунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнiв методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 13877:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13878:2005 Якiсть грунту. Визначення вмiсту загального азоту сухим спалюванням ("елементарний аналiз") (ISO 13878:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13888-1-2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Неспростовнiсть. Частина 1. Загальнi положення (ISO/IEC 13888-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13888-3-2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Неспростовнiсть. Частина 3. Механiзми з використанням асиметричних методiв (ISO/IEC 13888-3:1997, IDT)

ДСТУ EN 13893:2005 Покриви на пiдлогу еластичнi, шаруватi i текстильнi. Метод вимiрювання динамiчного коефiцiєнта тертя на сухих поверхнях покривiв (EN 13893:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13902:2005 Сталь та чавун. Визначення високого вмiсту сiрки методом iнфрачервоної спектроскопiї пiсля спалювання в iндукцiйнiй печi (ISO 13902:1997, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13903:2006 Тара скляна. Методи контролю термiчної стiйкостi (ГОСТ 13903-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13904:2006 Тара скляна. Методи контролю опору внутрiшньому гiдростатичному тиску (ГОСТ 13904-2005, IDT)

ДСТУ ISO 13909-1:2006 Вугiлля кам'яне, антрацит та кокс. Механiзоване вiдбирання проб. Частина 1. Загальний вступ (ISO 13909-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13909-2:2005 Вугiлля кам'яне, антрацит та кокс. Механiзоване вiдбирання проб. Частина 2. Вугiлля. Вiдбирання проб з рухомих потокiв (ISO 13909-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13909-3:2005 Вугiлля кам'яне, антрацит та кокс. Механiзоване вiдбирання проб. Частина 3. Вугiлля. Вiдбирання проб з нерухомих партiй (ISO 13909-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13909-4:2005 Вугiлля кам'яне, антрацит та кокс. Механiзоване вiдбирання проб. Частина 4. Вугiлля. Готування проб до випробування (ISO 13909-4:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13909-7:2006 Вугiлля кам'яне, антрацит та кокс. Механiзоване вiдбирання проб. Частина 7. Методи визначення точностi вiдбору, пiдготовки та аналiзу проб (ISO 13909-7:2001, IDT)

ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнiвний контроль. Контроль вiзуальний. Устатковання (EN 13927:2003, IDT)

ДСТУ ISO 13930:2006 Руди залiзнi. Динамiчнi випробування на руйнування пiд час вiдновлення за низької температури (ISO 13930:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13937-1:2006 Матерiали текстильнi. Стiйкiсть до роздирання. Частина 1. Визначення сили роздирання методом балiстичного маятника (ISO 13937-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13937-2:2006 Матерiали текстильнi. Стiйкiсть до роздирання. Частина 2. Визначення сили роздирання штаниноподiбних зразкiв методом одиночного роздирання (ISO 13937-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13937-3:2006 Матерiали текстильнi. Стiйкiсть до роздирання. Частина 3. Визначення сили роздирання крилоподiбних зразкiв методом одиночного роздирання (ISO 13937-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13937-4:2006 Матерiали текстильнi. Стiйкiсть до роздирання. Частина 4. Визначення сили роздирання язикоподiбних зразкiв методом подвiйного роздирання (ISO 13937-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13938-1:2007 Матерiали текстильнi. Властивостi тканин щодо розривання. Частина 1. Гiдравлiчний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розiрвання (ISO 13938-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13938-2:2007 Матерiали текстильнi. Властивостi тканин щодо розривання. Частина 2. Пневматичний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розiрвання (ISO 13938-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 13938-3:2006 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Палива та ракетнi палива. Частина 3. Визначення переходу горiння в детонацiю (EN 13938-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 13938-4:2006 Вибуховi речовини для цивiльного застосування. Палива та ракетнi палива. Частина 4. Визначення швидкостi горiння в умовах довкiлля (EN 13938-4:2003, IDT)

ДСТУ EN 13949:2005 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Апарати автономнi резервуарнi пiдводнi дихальнi для використання iз стисненою азотнокисневою сумiшшю або киснем. Вимоги, випробування, маркування (EN 13949:2003, IDT)

ДСТУ ISO 13965:2007 М'ясо та м'яснi продукти. Визначення масової частки крохмалю та глюкози ферментативним методом (ISO 13965:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13969:2005 (IDF 183:2003) Молоко та молочнi продукти. Настанови щодо стандартизованого описування випробування iнгiбiторiв мiкроорганiзмiв (ISO 13969:2003, IDT; IDF 183:2003, IDT)

ДСТУ EN 13974:2007 Тара жорстка пластмасова. Значення граничних вiдхилiв розмiрiв, маси та об'єму (EN 13974:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13983:2006 Блоки унiверсальнi молотових штампiв для призматичних вставок. Конструкцiя (ГОСТ 13983-93, IDT)

ДСТУ ISO/TR 13989-1:2005 Розрахунок навантажувальної здатностi цилiндричних, конiчних i гiпоїдних зубчастих передач з умови вiдсутностi заїдання. Частина 1. Метод температурного спалаху (ISO/TR 13989-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TR 13989-2:2005 Розрахунок навантажувальної здатностi цилiндричних, конiчних i гiпоїдних зубчастих передач з умови вiдсутностi заїдання. Частина 2. Метод iнтегральної температури (ISO/TR 13989-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13994:2006 Одяг для захисту вiд рiдинних хiмiкатiв. Визначення опору матерiалiв захисного одягу до проникнення рiдин пiд тиском (ISO 13994:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13995:2006 Одяг захисний. Механiчнi властивостi. Метод визначення тривкостi матерiалiв до проколу та динамiчного розриву (ISO 13995:2000, IDT)

ДСТУ ISO 13996-2001 Одяг захисний. Механiчнi властивостi. Визначання стiйкостi до проколу (ISO 13996:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13997-2001 Одяг захисний. Механiчнi властивостi. Визначання опору рiзанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница