Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница3/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ДСТУ ISO 11850:2005 Лiсогосподарськi машини. Машини самохiднi. Вимоги безпеки (ISO 11850:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11857-2001 Покриття текстильнi для пiдлоги. Визначання опору розшаруванню (ISO 11857:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11868:2004 Молоко термiчно оброблене. Визначання вмiсту лактулози методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 11868:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11869:2007 Йогурт. Визначення титровної кислотностi потенцiометричним методом (ISO 11869:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11870:2007 Молоко та молочнi продукти. Визначення масової частки жиру. Загальнi рекомендацiї щодо використання методiв iз застосуванням жиромiрiв (ISO 11870:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11885:2005 Якiсть води. Визначання 33 елементiв методом атомно-емiсiйної спектрометрiї з iндуктивно зв'язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11897:2006 Паковання. Мiшки з термопластичної гнучкої плiвки. Поширення розриву на бокових згинах (ISO 11897:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11948-1-2002 Засоби сечопоглинальнi. Частина 1. Випробовування цiлого виробу (ISO 11948-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11960:2006 Нафтогазова промисловiсть. Труби сталевi обсаднi або насосно-компресорнi для свердловин. Технiчнi умови (ISO 11960:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11970.0:2006 Матерiали текстильнi. Нитки. Ряд номiнальних лiнiйних густин одиночної бавовняної пряжi (ГОСТ 11970.0-2003, IDT)

ДСТУ ISO 11992-1:2007 Колiснi транспортнi засоби. Обмiн цифровою iнформацiєю щодо електричних з'єднань мiж тягачами i причепами. Частина 1. Фiзичнi i канальнi рiвнi (ISO 11992-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11992-2:2007 Колiснi транспортнi засоби. Обмiн цифровою iнформацiєю щодо електричних з'єднань мiж тягачами i причепами. Частина 2. Характеристики сигналiв гальмiвної системи i ходової частини (ISO 11992-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11992-3:2007 Колiснi транспортнi засоби. Обмiн цифровою iнформацiєю щодо електричних з'єднань мiж тягачами i причепами. Частина 3. Характеристики сигналiв устатковання ,крiм гальмiвної системи i ходової частини (ISO 11992-3:2003, IDT)

ДСТУ ISO 12005:2005 Лазери i лазерна апаратура. Методи випробування параметрiв лазерного пучка. Поляризацiя (ISO 12005:2003, IDT)

ДСТУ EN 12014-1-2002 Продукти харчовi. Визначання вмiсту нiтрату i/або нiтриту. Частина 1. Загальнi положення (EN 12014-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 12014-2-2001 Продукти харчовi. Визначання вмiсту нiтрату i/або нiтриту. Частина 2. Метод високоефективної рiдинної хроматографiї/iонообмiнної високоефективної рiдинної хроматографiї для визначання вмiсту нiтрату в овочах та овочевих продуктах (EN 12014-2:1997, IDT)

ДСТУ ENV 12014-3:2003 Продукти харчовi. Визначання вмiсту нiтрату i/або нiтриту. Частина 3. Спектрометричне визначання вмiсту нiтрату та нiтриту в м'ясних продуктах пiсля ферментативного вiдновлювання нiтрату до нiтриту (ENV 12014-3:1998, IDT)

ДСТУ ENV 12014-4:2003 Продукти харчовi. Визначання вмiсту нiтрату i/або нiтриту. Частина 4. Метод iоннообмiнної хроматографiї (IX) для визначання вмiсту нiтрату та нiтриту в м'ясних продуктах (ENV 12014-4:1998, IDT)

ДСТУ EN 12014-5:2007 Продукти харчовi. Визначення вмiсту нiтратiв i (або) нiтритiв. Частина 5. Ферментативний метод визначення вмiсту нiтратiв в овочевих продуктах для дитячого харчування (EN 12014-5:1997, IDT)

ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Лiфти, ескалатори та пасажирськi конвеєри. Емiсiя завад (EN 12015:1998, IDT)

ДСТУ EN 12016:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Лiфти, ескалатори та пасажирськi конвеєри. Несприйнятливiсть до завад (EN 12016:1998, IDT)

ДСТУ EN 12021:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Повiтря стиснене для дихальних апаратiв (EN 12021:1998, IDT)

ДСТУ EN 12023:2007 Стрiчки самоклейкi. Вимiрювання паропроникностi у теплiй вологiй атмосферi (EN 12023:1996, IDT)

ДСТУ EN 12048:2005 Добрива твердi та вапнувальнi матерiали. Визначення вмiсту вологи гравiметричним методом. Висушування за температури (1052) °C (EN 12048:1996, IDT)

ДСТУ ISO 12048:2006 Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена. Випробування на стискання та штабелювання з використанням приладу стискання (ISO 12048:1994, IDT)

ДСТУ EN 12049:2005 Добрива твердi та вапнувальнi матерiали. Визначення вмiсту вологи гравiметричним методом. Висушування за зниженого тиску (EN 12049:1996, IDT)

ДСТУ EN 12057:2007 Вироби з природного каменю. Модульнi плитки. Вимоги (EN 12057:2004, IDT)

ДСТУ EN 12058:2007 Вироби з природного каменю. Плитки для пiдлоги сходiв. Вимоги (EN 12058:2003, IDT)

ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з'єднань неруйнiвний. Загальнi правила для металевих матерiалiв (EN 12062:1997, IDT)

ДСТУ EN 12067-1:2005 Пристрої контролювання спiввiдношення газ/повiтря для газових пальникiв i газопальникових приладiв. Частина 1. Пневматичнi типи (EN 12067-1:1998, IDT)

ДСТУ prEN 12077-3-2001 Вантажопiдiймальнi крани. Вимоги безпеки та захисту здоров'я. Частина 3. Пристрої захиснi (prEN 12077-3:1997, IDT)

ДСТУ EN 12078:2005 Регулятори нульовi для газових пальникiв i газопальникових пристроїв (EN 12078:1998, IDT)

ДСТУ ISO 12080-1:2007 Молоко сухе знежирене. Визначення вмiсту вiтамiну А. Частина 1. Колориметричний метод (ISO 12080-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 12081:2004 Молоко. Визначення вмiсту кальцiю титриметричним методом (ISO 12081:1998, IDT)

ДСТУ EN 12083-2001 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Фiльтри з дихальними шлангами (позамасковi фiльтри): протиаерозольнi, протигазовi та скомбiнованi. Вимоги, випробовування, маркування (EN 12083:1998, IDT)

ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнiвний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальнi вимоги i рекомендацiї (EN 12084:2001, IDT)

ДСТУ ISO 12085-2001 Технiчнi вимоги до геометрiї виробiв (GPS). Структура поверхнi. Профiльний метод. Параметри структурних елементiв (ISO 12085:1996, IDT)

ДСТУ EN 12096:2005 Вiбрацiя механiчна. Повiдомлення та перевiрка параметрiв вiбрацiї (EN 12096:1997, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 12098:2005 Дорожнiй транспорт. З'єднувачi 15-контактнi для тягачiв i причепiв. Розмiри й призначення контактiв (ГОСТ ИСО 12098-2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 12119-2003 Iнформацiйнi технологiї. Пакети програм. Тестування i вимоги до якостi (ISO/IEC 12119:1994, IDT)

ДСТУ EN 12138:2003 Соки фруктовi та овочевi. Ферментативне визначання вмiсту D-яблучної кислоти NAD спектрометричним методом (EN 12138:1997, IDT)

ДСТУ ISO 12140:2007 Сiльськогосподарськi машини. Причепи та причепне устаткування. Домкрати для тягового бруса (ISO 12140:1998, IDT)

ДСТУ EN 12143-2003 Соки фруктовi та овочевi. Визначання вмiсту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод (EN 12143:1996, IDT)

ДСТУ EN 12144-2003 Соки фруктовi та овочевi. Визначання загальної лужностi золи. Титрометричний метод (EN 12144:1996, IDT)

ДСТУ EN 12145-2003 Соки фруктовi та овочевi. Визначання загального вмiсту сухої речовини. Гравiметричний метод урахування втрати маси пiд час висушування (EN 12145:1996, IDT)

ДСТУ EN 12146-2003 Соки фруктовi та овочевi. Ферментативне визначання вмiсту сахарози. Спектрометричний метод з використанням -нiкотинамiд-аденiн-динуклеотидфосфату (EN 12146:1996, IDT)

ДСТУ EN 12147-2003 Соки фруктовi та овочевi. Визначання титрованої кислотностi (EN 12147:1996, IDT)

ДСТУ EN 12148-2003 Соки фруктовi та овочевi. Визначання гесперидину та нарингiну в соках цитрусових. Метод з використовуванням високоефективної рiдинної хроматографiї (EN 12148:1996, IDT)

ДСТУ EN 12158-2:2006 Пiдiймачi будiвельнi для вантажiв. Частина 2. Похилi пiдiймачi iз закритим вантажоносiйним пристроєм (EN 12158-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004 Iнформацiйнi технологiї. Класифiкацiя програмних засобiв (ISO/IEC TR 12182:1998, IDT)

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Визначання вмiсту свинцю методом атомно-абсорбцiйної спектрометрiї з використанням графiтової печi (ISO 12193:2004, IDT)

ДСТУ ISO 12214:2007 Колiснi транспортнi засоби. Стереотипнiсть напрямiв перемiщення органiв ручного керування автомобiлем (ISO 12214:2002, IDT)

ДСТУ EN 12244-1:2006 Машини пральнi газовi з номiнальною тепловою потужнiстю не бiльше 20 кВт. Частина 1. Вимоги безпеки (EN 12244-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12244-2:2005 Машини пральнi газовi з номiнальною тепловою потужнiстю не бiльше 20 кВт. Частина 2. Рацiональне використовування енергiї (EN 12244-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12261:2006 Лiчильники газу турбiннi. Загальнi тeхнiчнi умови (EN 12261:2002, IDT)

ДСТУ EN 12266-1:2006 Клапани промисловi. Випробовування клапанiв. Частина 1: Випробовування пiд тиском, методики випробовування та критерiї прийняття. Обов'язковi вимоги (EN 12266-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 12288:2006 Клапани промисловi. Клапани запiрнi iз сплавiв мiдi (EN 12288:2003, IDT)

ДСТУ EN 12324-1:2005 Iригацiйна технiка. Машини зрошувальнi барабанного типу. Частина 1. Розмiрнi ряди (EN 12324-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12324-2:2005 Iригацiйна технiка. Машини зрошувальнi барабанного типу. Частина 2. Технiчнi вимоги до полiетиленових труб (EN 12324-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 12324-3:2005 Iригацiйна технiка. Машини зрошувальнi барабанного типу. Частина 3. Подання технiчних характеристик (EN 12324-3:1999, IDT)

ДСТУ EN 12324-4:2005 Iригацiйна технiка. Машини зрошувальнi барабанного типу. Частина 4. Контрольний перелiк вимог користувачiв (EN 12324-4:1999, IDT)

ДСТУ EN 12325-1:2006 Зрошувальна технiка. Машини дощувальнi кругової та фронтальної дiї. Частина 1. Технiчнi характеристики (EN 12325-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12325-2:2006 Зрошувальна технiка. Машини дощувальнi кругової та фронтальної дiї. Частина 2. Мiнiмальнi вимоги до експлуатацiйних i технiчних характеристик (EN 12325-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 12325-3:2006 Зрошувальна технiка. Машини дощувальнi кругової та фронтальної дiї. Частина 3. Термiнологiя та класифiкацiя (EN 12325-3:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталi легованi та високолегованi. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталi легованi та високолегованi. Методи визначання сiрки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Сталi легованi та високолегованi. Методи визначання ванадiю (ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталi легованi та високолегованi. Методи визначання миш'яку (ГОСТ 12358-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталi легованi та високолегованi. Методи визначання нiобiю (ГОСТ 12361-2002, IDT)

ДСТУ ISO 12368:2006 Сiльськогосподарськi транспортнi засоби. Мехaнiчнi з'єднання гакового типу на тягачах. Методи випробування та технiчнi вимоги (ISO 12368:2001, IDT)

ДСТУ EN 12371:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостiйкостi (EN 12371:2001, MOD)

ДСТУ ISO 12374:2005 Сiльськогосподарське зрошування. Електропроводка та обладнання для керованих зрошувальних машин з електричним приводом (ISO 12374:1995, IDT)

ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчовi нежировi. Визначання вмiсту залишкiв пестицидiв газохроматографiчним методом. Частина 1. Загальнi положення (EN 12393-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчовi нежировi. Визначання вмiсту залишкiв пестицидiв газохроматографiчним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищання (EN 12393-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчовi нежировi. Визначання вмiсту залишкiв пестицидiв газохроматографiчним методом. Частина 3. Визначання та пiдтверджувальнi випробовування (EN 12393-3:1998, IDT)

ДСТУ EN 12396-1-2003 Продукти харчовi нежировi. Визначання залишкових кiлькостей дитiокарбамату та тiурамдисульфiду. Частина 1. Спектрометричний метод (EN 12396-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12396-2-2003 Продукти харчовi нежировi. Визначання залишкових кiлькостей дитiокарбамату та тiурамдисульфiду. Частина 2. Газохроматографiчний метод (EN 12396-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12405:2006 Коректори до лiчильникiв газу електроннi. Загальнi технiчнi умови (EN 12405:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ИСО 3987-80) Нафтопродукти. Методи визначення сульфатної золи (ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80), IDT; ISO 3987-80, MOD)

ДСТУ EN 12419:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Апарати дихальнi легкої конструкцiї з лiнiєю стисненого повiтря з маскою, пiвмаскою або чвертьмаскою. Вимоги, випробування, маркування (EN 12419:1999, IDT)

ДСТУ EN 12451:2006 Мiдь та мiднi сплави. Безшовнi труби круглого перерiзу для теплообмiнникiв (EN 12451:1999, IDT)

ДСТУ EN 12452:2006 Мiдь та мiднi сплави. Безшовнi катанi ребристi труби для теплообмiнникiв (EN 12452:1999, IDT)

ДСТУ EN 12454:2005 Литво. Контроль поверхневих несуцiльностей вiзуальний. Сталеве литво, отримане у пiщаних формах (EN 12454:1998, IDT)

ДСТУ EN 12477:2006 Рукавицi захиснi для зварювальникiв (EN 12477:2001, IDT)

ДСТУ ISO 12478-1:2007 Крани вантажопiдiймальнi. Настанови щодо технiчного обслуговування. Чaстина 1. Загальнi положення (ISO 12478-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 12480:2006 Лiчильники газу роторнi. Загальнi технiчнi умови (EN 12480:2002, IDT)

ДСТУ EN 12484-4:2007 Зрошувальна технiка. Системи зрошення газонiв автоматичнi. Частина 4. Установлення та введення в експлуатацiю (EN 12484-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 12484-5:2007 Зрошувальна технiка. Системи зрошення газонiв автоматичнi. Частина 5. Методи випробування систем (EN 12484-5:2002, IDT)

ДСТУ ENV 12497-2002 Папiр i картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання вмiсту ртутi у воднiй витяжцi (ENV 12497:1998, IDT)

ДСТУ ENV 12498-2002 Папiр i картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання вмiсту кадмiю, свинцю i хрому у воднiй витяжцi (ENV 12498:1997, IDT)

ДСТУ ISO 12499:2004 Вентилятори промисловi. Механiчна безпечнiсть вентиляторiв. Огорожа (ISO 12499:1999, IDT)

ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнiвний контроль зварних з'єднань. Критерiї приймання для радiографiчного контролю зварних з'єднань (EN 12517:1998, IDT)

ДСТУ EN 12522-1:2005 Служби перевезень. Перевезення для приватних осiб. Частина 1. Визначення послуг (EN 12522-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12522-2:2005 Служби перевезень. Перевезення для приватних осiб. Частина 2. Надання послуг (EN 12522-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12525:2004 Сiльськогосподарськi машини. Навантажувачi фронтальнi. Вимоги безпеки (EN 12525:2000, IDT)

ДСТУ EN 12546-1:2003 Матерiали та вироби, якi контактують iз продуктами харчування. Посудини термоiзольованi для побутового використовування. Частина 1. Вироби вакуумнi та термоiзольованi. Технiчнi умови (EN 12546-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 12546-2:2003 Матерiали та вироби, якi контактують iз продуктами харчування. Посудини термоiзольованi для побутового використовування. Частина 2. Пакети та коробки iзольованi. Технiчнi умови (EN 12546-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 12546-3:2003 Матерiали та вироби, якi контактують iз продуктами харчування. Посудини термоiзольованi для побутового використовування. Частина 3. Упаковки охолоджувальнi. Технiчнi умови (EN 12546-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 12568:2006 Засоби захисту стопи i ноги. Вимоги i методи випробування пiдноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання (EN 12568:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12595:2005 (ИСО 702-1:2001, MOD) Верстати металорiзальнi. Кiнцi шпинделiв фланцевi типу А та фланцi затискальних пристроїв. Основнi та приєднувальнi розмiри (ГОСТ 12595-2003 (ИСО 702-1:2001), IDT)

ДСТУ EN 12599:2005 Системи вентиляцiї та кондицiонування повiтря. Процедури випробування та методи вимiрювання пiд час здавання в експлуатацiю систем вентиляцiї та кондицiонування повiтря (EN 12599:2000, IDT)

ДСТУ EN 12625-7:2004 Папiр санiтарно-гiгiєнiчного призначення i вироби з нього. Частина 7. Визначання оптичних властивостей (EN 12625-7:2000, IDT)

ДСТУ ISO 12635:2003 Полiграфiя. Пластини для офсетного друку. Розмiри (ISO 12635:1996, IDT)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница