Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница17/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

ДСТУ IEC 61400-24-2001 Системи турбогенераторнi вiтрянi. Частина 24. Захист вiтряних турбiн вiд блискавок (IEC 61400-24:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61428:2007 Ядерне приладобудування. Контейнери для зразкiв для гаммаспектрометрiї з германiєвими детекторами (IEC 61428:1998, IDT)

ДСТУ IEC 61453:2005 Прилади контрольно-вимiрювальнi ядернi. Детекторнi системи на основi натрiю йодиду, зактивованого талiєм, для кiлькiсного аналiзу радiонуклiдiв. Готування до випробування та застосування (IEC 61453:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61543:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Керованi залишковим струмом пристрої захисту побутового та аналогiчного використовування (IEC 61543:1995, IDT)

ДСТУ IEC 61547-2001 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання для загального освiтлення. Вимоги до несприйнятливостi (IEC 61547:1995, IDT)

ДСТУ IEC 61557-1:2004 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Устатковання для випробування, вимiрювання або контролю засобiв захисту. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 61557-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 61557-2:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 2. Опiр iзоляцiї (EN 61557-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 61557-3:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 3. Повний електричний опiр (EN 61557-3:1997, IDT)

ДСТУ EN 61557-4:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 4. Опiр заземлення та еквiпотенцiальнi з'єднання (EN 61557-4:1997, IDT)

ДСТУ EN 61557-5:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 5. Опiр на землю (EN 61557-5:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61557-6:2004 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Устатковання для випробування, вимiрювання або контролю засобiв захисту. Частина 6. Пристрої залишкового струму у TT та TN системах (IEC 61557-6:1997, IDT)

ДСТУ EN 61557-8:2005 Електробезпечнiсть низьковольтних розподiльчих систем напругою до 1000 В змiнного струму та 1500 В постiйного струму. Обладнання для випробування, вимiрювання або контролю заходiв безпеки. Частина 8. Пристрої контролю iзоляцiї для систем IT (EN 61557-8:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-1-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 1. Загальнi вимоги та випробування (IEC 61558-1:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-1-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-1. Спецiальнi вимоги до трансформаторiв загального призначення з роздiленими обмотками (IEC 61558-2-1:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-2-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-2. Спецiальнi вимоги до трансформаторiв для живлення кiл керування (IEC 61558-2-2:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-4-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-4. Спецiальнi вимоги до роздiлових трансформаторiв загального призначення (IEC 61558-2-4:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-5-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-5. Спецiальнi вимоги до трансформаторiв та блокiв живлення для бритв (IEC 61558-2-5:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-6-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-6. Спецiальнi вимоги до безпечних роздiлових трансформаторiв загального призначення (IEC 61558-2-6:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-7-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-7. Спецiальнi вимоги до трансформаторiв для iграшок (IEC 61558-2-7:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-8-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-8. Додатковi вимоги до трансформаторiв для дзвiнкiв та дверних замкiв з мелодiєю (IEC 61558-2-8:1998, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-9:2006 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення й аналогiчних пристроїв. Частина 2-9. Додатковi вимоги до трансформаторiв для переносних ламп розжарювання класу III з вольфрамовою ниткою розжарювання (IEC 61558-2-9:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-13:2005 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення й аналогiчних пристроїв. Частина 2-13. Додатковi вимоги до автотрансформаторiв загальної призначеностi (IEC 61558-2-13:1999, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-17-2001 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення i аналогiчних пристроїв. Частина 2-17. Спецiальнi вимоги до трансформаторiв для iмпульсних перетворювачiв (IEC 61558-2-17:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення й аналогiчних пристроїв. Частина 2-19. Додатковi вимоги до трансформаторiв з функцiєю зниження завад (IEC 61558-2-19:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 Безпечнiсть силових трансформаторiв, силових блокiв живлення й аналогiчних пристроїв. Частина 2-20. Додатковi вимоги до реакторiв малої потужностi (IEC 61558-2-20:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61770:2004 Прилади електричнi, пiд'єднуванi до водопровiдної мережi. Запобiгання зворотному перетiканню та пошкодженню шлангових комплектiв (IEC 61770:1998, IDT)

ДСТУ IEC 61874:2007 Ядерне приладобудування. Прилади для визначення щiльностi породи пiд час бурiння свердловин геофiзичнi (IEC 61874:1998, IDT)

ДСТУ IEC 61881:2005 Електроустатковання залiзниць. Устатковання рухомого складу. Конденсатори для силової електронiки (IEC 61881:1999, IDT)

ДСТУ IEC 61921:2006 Конденсатори силовi. Низьковольтнi батареї конденсаторiв для коригування коефiцiєнта потужностi (IEC 61921:2003, IDT)

ДСТУ IEC 61966-2-1:2006 Мультимедiйнi системи i обладнання. Колориметричнi вимiрювання та керування кольоровiдтворенням. Частина 2-1. Керування кольоровiдтворенням. Колiрний простiр RGB за замовчуванням - sRGB (IEC 61966-2-1:1999, IDT)

ДСТУ IEC 61966-2-2:2007 Мультимедiйнi системи та обладнання. Колориметричнi вимiрювання та керування кольоровiдтворенням. Частина 2-2. Керування кольоровiдтворенням. Розширений колiрний простiр scRGB (IEC 61966-2-2:2003,IDT)

ДСТУ IEC 61966-3:2006 Мультимедiйнi системи та обладнання. Колориметричне вимiрювання та керування кольоровiдтворенням. Частина 3. Обладнання з дисплеями на електронно-променевих трубках (IEC 61966-3:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61966-4:2006 Мультимедiйнi системи та обладнання. Колориметричне вимiрювання та керування кольоровiдтворенням. Частина 4. Обладнання з рiдиннокристалiчними дисплеями (IEC 61966-4:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61966-5:2006 Мультимедiйнi системи та обладнання. Колориметричне вимiрювання та керування кольоровiдтворенням. Частина 5. Обладнання з плазмовими дисплеями (IEC 61966-5:2000, IDT)

ДСТУ IEC 62035:2005 Лампи розряднi (крiм ламп люмiнесцентних). Вимоги безпеки (IEC 62035:2003, IDT)

ДСТУ IEC 62040-3:2004 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебiйного живлення. Загальнi технiчнi вимоги. Частина 3. Методи випробування (IEC 62040-3:1999, IDT)

ДСТУ IEC 62053-22:2006 Засоби вимiрювання електричної енергiї змiнного струму. Спецiальнi вимоги. Частина 22. Лiчильники активної енергiї статичнi (класiв точностi 0,2 S i 0,5 S) (IEC 62053-22:2003, IDT)

ДСТУ IEC 80416-1:2005 Основнi принципи створення графiчних символiв, використовуваних на обладнаннi. Частина 1.Створення оригiналiв символiв (ISO 80416-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 80416-2:2005 Основнi принципи створювання графiчних символiв, що використовують на обладнаннi. Частина 2. Форма й використання стрiлок (ISO 80416-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 90003:2006 Програмна iнженерiя. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 до програмного забезпечення (ISO/IEC 90003:2004, IDT)

ДСТУ IEC QC 001001-2001 Система оцiнювання якостi електронних виробiв Мiжнародної електротехнiчної комiсiї (IECQ). Основнi положення (IEC QC 001001:1998, IDT)

ДСТУ IEC QC 001002-1:2007 Системи оцiнювання якостi електронних компонентiв Мiжнародної електротехнiчної комiсiї (IECQ). Правила процедури. Частина 1. Адмiнiстрацiя (IEC QC 001002-1:1998, IDT)

ДСТУ IEC QC 001002-2:2007 Системи оцiнювання якостi електронних компонентiв Мiжнародної електротехнiчної комiсiї (IECQ-СECC). Правила процедури. Частина 2. Документацiя (IEC QC 001002-2:1998, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300231:2007 Телевiзiйнi системи. Система керування розподiлом телевiзiйних програм в домашньому середовищi. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300231:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT)

ДСТУ EN 300421:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення (DVB). Структура кадрiв, кодування каналу i методи модуляцiї в супутникових службах частотного дiапазону 11/12 ГГц. Загальнi технiчнi умови (EN 300421:1997, IDT)

ДСТУ EN 300462-3-1:2006 Мережi електрозв'язку цифровi. Загальнi вимоги до мереж синхронiзацiї. Частина 3-1. Контролювання джитера i блукань фази в мережах синхронiзацiї (EN 300462-3-1:1998, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300468:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Службова iнформацiя у системах DVB. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300468:2004, IDT)

ДСТУ EN 300473:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Системи розподiлу сигналiв супутникового телебачення з прийманням на колективну антену (SMATV). Загальнi технiчнi вимоги (EN 300473:1997, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300706:2004 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Покращений метод передавання iнформацiї телетексту. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300706:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300707:2006 Телебачення мовленнєве. Електронна програма телевiзiйних передач. Протокол, базований на електронному передаваннi даних. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300707:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300708:2006 Телевiзiйнi системи. Передавання даних у складi телетексту. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300708:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300743:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Системи введення субтитрiв. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300743:2002, IDT)

ДСТУ EN 300744:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Структура кадрiв, канальне кодування та методи модуляцiї в системi цифрового наземного телебачення. Загальнi технiчнi вимоги (EN 300744:2001, IDT)

ДСТУ EN 300748:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Багатоточковi телевiзiйнi розподiльчi системи дiапазону частот 10 ГГц i вище. Загальнi технiчнi вимоги (EN 300748:1997, IDT)

ДСТУ EN 300749:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Системи розподiльчi мiкрохвильовi багатоточковi (MMDS) у частотному дiапазонi нижче 10 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги (EN 300749:1997, IDT)

ДСТУ ETS 300801:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Канал iнтерактивний через мережi загального користування (PSTN) чи цифровi мережi з iнтеграцiєю послуг (ISDN). Загальнi технiчнi вимоги (ETS 300801:1997, IDT)

ДСТУ ETS 300802:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення (DVB). Протоколи iнтерактивних служб DVB, незалежнi вiд мережi. Загальнi технiчнi вимоги (ETS 300802:1997, IDT)

ДСТУ ETS 300813:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Iнтерфейси мереж iз плезiохронною цифровою iєрархiєю. Загальнi технiчнi вимоги (ETS 300813:1997, IDT)

ДСТУ ETS 300814:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Iнтерфейси мереж iз синхронною цифровою iєрархiєю. Загальнi технiчнi вимоги (ETS 300814:1998, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301192:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Системи передавання даних. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301192:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301199:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Iнтерактивний канал локальних багатоточкових розподiльчих систем. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301199:1999, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301502:2007 Обладнання систем стiльникового радiозв'язку стандарту GSM базове. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301502:2001, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301511:2007 Обладнання систем стiльникового радiозв'язку стандарту GSM абонентське. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301511:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301775:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Передавання даних в iнтервалi гасiння зображення пiд час вертикального ходу розгортки в потоках системи DVB. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301775:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301790:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Iнтерактивний канал супутникових розподiльчих систем. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301790:2003, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302304:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Системи передавання на носiйнi термiнали. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 302304:2004, IDT)

ДСТУ ETSI EG 201793:2007 Мережi електрoзв'язку цифровi. Передавання та мультиплексування. Настанови щодо системного проектування мереж синхронiзацiя (ETSI EG 201793:2000, IDT)

ДСТУ ETSI ES 200800:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення. Iнтерактивний канал кабельних телевiзiйних розподiльчих систем CATV. Загальнi технiчнi умови (ETSI ES 200800:2001, IDT)

ДСТУ ETSI TR 101290:2004 Цифрове телевiзiйне мовлення (DVB). Характеристики системи передавання. Настанови щодо вимiрювання (ETSI TR 101290:2001, IDT)

ДСТУ ETSI TS 101087:2007 Обладнання систем стiльникового радiозв'язку стандарту GSM базове. Основнi параметри та методи вимiрювання (ETSI TS 101087:2000, IDT)

ДСТУ ETSI TS 101191:2006 Цифрове телевiзiйне мовлення. Мегакадр для синхронiзацiї одночастотної розподiльчої мережi (ETSI TS 101191:2004, IDT)

ДСТУ ETSI TS 151010-1:2007 Обладнання систем стiльникового радiозв'язку стандарту GSM абонентське. Основнi параметри та методи вимiрювання (ETSI TS 151010-1:2002, IDT)

ДСТУ IEС 61226:2007 Сплави м'яких припоїв. Хiмiчний склад i сортамент (ISO 9453:2006, IDT)

ДСТУ ISO/CIE 10526:2007 Стандартнi колориметричнi випромiнення за СIE (ISO/CIE 10526:1999, IDT)

ДСТУ ITU-R BS.644-1:2005 Звукове мовлення. Показники якостi аудiосигналу в трактi високоякiсного передавання мовленнєвих програм. Загальнi технiчнi вимоги та методи вимiрювання (ITU-R BS. 644-1:1990, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.601-5:2004 Телебачення. Параметри цифрового кодування сигналу телевiзiйного зображення зi спiввiдношенням сторiн 4:3 й 16:9. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.601-5:1995, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.656-4:2005 Телебачення. Iнтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналiв 4:2:2 i частоти дискретизацiї сигналу яскравостi 13,5 МГц. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.656-4:1997, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.799-3:2005 Телебачення. Iнтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналiв 4:4:4 i частоти дискретизацiї сигналу яскравостi 13,5 МГц. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.799-3:1998, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.1302:2005 Телебачення. Iнтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналiв 4:2:2 i частоти дискретизацiї сигналу яскравостi 18 МГц. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.1302:1998, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.1303:2005 Телебачення. Iнтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналiв 4:4:4 i частоти дискретизацiї сигналу яскравостi 18 МГц. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.1303:1998, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.1358:2004 Телебачення. Параметри сигналiв зображення в системi з прогресивною розгорткою. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.1358:1998, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.1362:2004 Телебачення. Iнтерфейси системи цифрового телебачення з прогресивною розгорткою. Загальнi технiчнi вимоги (ITU-R BT.1362:1998, IDT)
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница