Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2




НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница12/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Iнновацiйна дiяльнiсть. Термiни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31280:2006 Хутро i хутрянi вироби. Шкiдливi речовини. Методи виявлення та визначення вмiсту вiльного формальдегiду i водовимивних хрому (VI) i хрому загального (ГОСТ 31280-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31285:2006 Азбест хризотиловий. Метод визначення фракцiйного складу та масової частки галi на контрольному апаратi (ГОСТ 31285:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31295.1:2007 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухання звуку пiд час розповсюдження на мiсцевостi. Частина 1. Розрахунок поглинання звуку атмосферою (ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993), IDT; ISO 9613-1:1993, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31295.2:2007 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухання звуку пiд час розповсюдження на мiсцевостi. Частина 2. Загальний метод розрахування (ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996), IDT; ISO 9613-2:1993, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Опис, вимiрювання i оцiнка шуму на мiсцевостi. Частина 1. Основнi величини i процедури оцiнювання (ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), IDT; ISO 1996-1:2003, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31297:2007 (ИСО 8297:1994) Шум. Технiчний метод визначення рiвнiв звукової потужностi промислових пiдприємсив з багатьма джерелами шуму для оцiнювання рiвнiв звукового тиску в навколишньому середовищi (ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994), IDT; ISO 8297:1994, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31298.1:2007 (ИСО 11546-1:1995) Шум машин. Визначення звукоiзоляцiї кожухiв. Частина 1. Лабораторнi вимiрювання для подання значень шумових характеристик (ГОСТ 31298.1-2005 (ИСО 11546-1:1995), IDT; ISO 11546-1:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31298.2:2007 (ИСО 11546-2:1995) Шум машин. Визначення звукоiзоляцiї кожухiв. Частина 2. Вимiрювання на мiсцi встановлення для приймання та пiдтвердження поданих значень шумових характеристик (ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995), IDT; ISO 11546-2:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31300:2007 (ИСО 12639:2000) Шум машин. Помпи гiдравлiчнi. Випробування на шум (ГОСТ 31300-2005 (ИСО 12639:2000), IDT; ISO 12639:2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) Шум. Планування заходiв щодо керування шумом установок i пiдприємств, якi працюють пiд вiдкритим небом (ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), IDT; ISO 15664:2001, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31324:2007 (ИСО 11820:1996) Шум. Визначення характеристик глушникiв пiд час випробування на мiсцi встановлення (ГОСТ 31324-2006 (ИСО 11820:1996), IDT; ISO 11820:1996, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 31325:2007 (ИСО 4872:1978) Шум. Вимiрювання шуму будiвельного устатковання, що працює пiд вiдкритим небом. Метод установлювання вiдповiдностi нормам шуму (ГОСТ 31325:2006 (ИСО 4872:1978), IDT; ISO 4872:1978, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 31327:2007 (ИСО 11689:1996) Шум машин. Метод порiвнювання даних щодо шуму машин та устатковання. (ГОСТ 31327:2006 (ИСО 11689:1996), IDT; ISO 11689:1996, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 31333:2007 (ИСО 7188:1994) Шум машин. Вимiрювання шуму легкових пасажирських автомобiлiв в умовах, якi вiдповiдають мiському руховi (ГОСТ 31333-2006 (ИСО 7188:1994), IDT; ISO 7188:1994, NEQ)

ДСТУ EN 31427:2006 Сплави срiбнi ювелiрнi. Визначення срiбла об'ємним (потенцiометричним) методом з використанням бромiду калiю (EN 31427:1994, IDT)

ДСТУ EN 41003:2006 Обладнання, яке пiдключають до телекомунiкацiйних мереж. Вимоги безпеки (EN 41003:1998, IDT)

ДСТУ EN 45011-2001 Загальнi вимоги до органiв, якi керують системами сертифiкацiї продукцiї (EN 45011:1998, IDT)

ДСТУ EN 45012-2001 Загальнi вимоги до органiв, що здiйснюють оцiнювання та сертифiкацiю/реєстрацiю систем якостi (EN 45012:1998, IDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Метрологiчнi аспекти неавтоматичних зважувальних приладiв (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ EN 50014-2001 Апаратура електрична для потенцiйно вибухонебезпечних середовищ. Загальнi вимоги (EN 50014:1992, IDT)

ДСТУ EN 50015-2001 Апаратура електрична для потенцiйно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура маслонаповнена класу "о" (EN 50015:1994, IDT)

ДСТУ EN 50016-2001 Апаратура електрична для потенцiйно вибухонебезпечних середовищ. Оболонки з надлишковим тиском "р" (EN 50016:1995, IDT)

ДСТУ EN 50017-2001 Апаратура електрична для потенцiйно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура з наповненням пiском класу "q" (EN 50017:1994, IDT)

ДСТУ EN 50028-2001 Апаратура електрична для потенцiйно вибухонебезпечних середовищ. Герметизацiя "m" (EN 50028:1987, IDT)

ДСТУ EN 50063:2004 Обладнання для контактного зварювання та спорiднених процесiв. Вимоги безпечностi до конструкцiї та монтажу (EN 50063:1989, IDT)

ДСТУ EN 50081-1:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Загальний стандарт щодо емiсiї. Частина 1. Побут, торгiвля та легка промисловiсть (EN 50081-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 50081-2:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Загальний стандарт щодо емiсiї. Частина 2. Промислове устатковання (EN 50081-2:1993, IDT)

ДСТУ EN 50082-1:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Загальний стандарт на несприйнятливiсть. Частина 1. Побут, торгiвля та легка промисловiсть (EN 50082-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 50084:2004 Безпечнiсть побутових та аналогiчних електричних приладiв. Вимоги до пiдключення пральних машин, посудомийних машин та сушильних приладiв барабанного типу до водопровiдної мережi (EN 50084:1992, IDT)

ДСТУ EN 50086-1:2004 Системи кабелепроводiв для електричних установок. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (EN 50086-1:1993, IDT)

ДСТУ EN 50086-2-1-2002 Системи кабелепроводiв для електроустановок. Частина 2-1. Додатковi вимоги до жорстких труб для кабелепроводiв (EN 50086-2-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 50086-2-2-2002 Системи кабелепроводiв для електроустановок. Частина 2-2. Додатковi вимоги до гнучких труб для кабелепроводiв (EN 50086-2-2:1995, IDT)

ДСТУ EN 50086-2-3:2004 Системи кабелепроводiв для електричних установок. Частина 2-3. Окремi вимоги до гнучких систем кабелепроводiв (EN 50086-2-3:1995, IDT)

ДСТУ EN 50086-2-4:2004 Системи кабелепроводiв для електричних установок. Частина 2-4. Окремi вимоги до пiдземних систем кабелепроводiв (EN 50086-2-4:1994, IDT)

ДСТУ EN 50088-2003 Безпечнiсть електричних iграшок (EN 50088:1996, IDT)

ДСТУ EN 50090-2-2:2005 Системи для будiвель i житлових примiщень електроннi. Частина 2-2. Короткий огляд систем. Загальнi технiчнi вимоги (EN 50090-2-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 50091-2:2003 Системи безперебiйного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (EN 50091-2:1995, IDT)

ДСТУ EN 50106:2003 Безпечнiсть побутових та аналогiчних електричних приладiв. Окремi правила щодо стандартних випробувань побутових приладiв сфери застосування EN 60335-1 та EN 60967 (EN 50106:1997, IDT)

ДСТУ EN 50117-1:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 1. Загальнi технiчнi умови (EN 50117-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 50117-2:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 2. Груповi технiчнi умови на кабелi для прокладання всерединi примiщень (EN 50117-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 50117-3:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 3. Груповi технiчнi умови на кабелi для прокладання зовнi примiщень (EN 50117-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 50117-4:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 4. Груповi технiчнi умови на розподiльчi та магiстральнi кабелi (EN 50117-4:1996, IDT)

ДСТУ EN 50117-5:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 5. Груповi технiчнi умови на внутрiшнi вiдгалужувальнi кабелi для мереж вiд 5 до 2150 МГц (EN 50117-5:1996, IDT)

ДСТУ EN 50117-6:2005 Кабелi коаксiальнi для кабельних розподiльчих мереж. Частина 6. Груповi технiчнi умови на зовнiшнi вiдгалужувальнi кабелi для мереж вiд 5 до 2150 МГц (EN 50117-6:1996, IDT)

ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT)

ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги (EN 50131-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 50132-2-1:2004 Системи сигналiзацiї. Системи спостереження телевiзiйнi замкнутi охоронного призначення. Частина 2-1. Чорно-бiлi камери. Загальнi технiчнi вимоги (EN 50132-2-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 50132-7:2005 Системи тривожної сигналiзацiї. Теле (вiдео) системи спостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування (EN 50132-7:1996, IDT)

ДСТУ EN 50133-1:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 1. Вимоги до систем (EN 50133-1:1996, IDT)

ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи передавання тривожних сповiщень та устатковання. Частина 1-1. Загальнi вимоги до систем передавання тривожних сповiщень (prEN 50136-1-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 50148-2001 Таксометри електроннi (EN 50148:1995, IDT)

ДСТУ EN 50199-2001 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання для дугового зварювання. Загальнi технiчнi умови (EN 50199:1995, IDT)

ДСТУ ENV 50204-2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Електромагнiтнi поля випромiнення вiд цифрових радiотелефонiв. Випробовування на несприйнятливiсть (ENV 50204:1995, IDT)

ДСТУ EN 50237:2006 Засоби iндивiдуального захисту рук. Рукавицi з механiчним захистом для електротехнiчних робiт (EN 50237:1997, IDT)

ДСТУ EN 50285:2007 Лампи електричнi побутовi. Методи вимiрювання енергетичної ефективностi (ISO 50285:1999, IDT)

ДСТУ EN 50360:2007 Обладнання систем радiозв'язку абонентське. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним рiвням, пов'язаним з дiєю електромагнiтних полiв вiд 300 МГц до 3 ГГц на людину (EN 50360:2001, IDT)

ДСТУ EN 50364:2006 Апаратура електронна, що працює в дiапазонi частот вiд 0 Гц до 10 ГГц. Обмеження дiї електромагнiтних полiв на людей вiд апаратури електронного спостереження, радiочастотного розпiзнавання об'єктiв та аналогiчних застосовань (EN 50364:2001, IDT)

ДСТУ EN 50371:2006 Апаратура електронна та електрична малопотужна. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним рiвням, пов'язаним з дiєю електромагнiтних полiв вiд 10 МГц до 300 ГГц на широкий загал (EN 50371:2002, IDT)

ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT)

ДСТУ EN 50400:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi. Вимоги до базових граничних чи контрольних рiвнiв радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц, пов'язаних з дiєю цих полiв на широкий загал пiд час уведення радiостанцiй в експлуатацiю (EN 50400:2006, IDT)

ДСТУ EN 50401:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц, пов'язаних з дiєю цих полiв на широкий загал пiд час уведення радiостанцiй в експлуатацiю (EN 50401:2006, IDT)

ДСТУ EN 55013:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Норми та методи вимiрювання характеристик радiозавад приймальних пристроїв та пiдключеного до них обладнання (EN 55013:1997, IDT)

ДСТУ EN 55020:2003 Електромагнiтна несприйнятливiсть мовленнєвих приймачiв та пiдключеного до них обладнання (EN 55020:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60034-5:2005 Машини електричнi обертовi. Частина 5. Ступенi захисту, забезпечуванi цiлiсною конструкцiєю обертових електричних машин (IP код). Класифiкацiя (IEC 60034-5:2000, IDT)

ДСТУ IEC 60034-6:2005 Машини електричнi обертовi. Частина 6. Методи охолодження (IC код) (IEC 60034-6:1991, IDT)

ДСТУ IEC 60034-7:2005 Машини електричнi обертовi. Частина 7. Класифiкацiя типiв за конструкцiєю, установчим монтажем та розмiщенням клемної коробки (IМ код) (IEC 60034-7:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60034-8:2005 Машини електричнi обертовi. Частина 8. Маркування виводiв i напрямок обертання (IEC 60034-8:2002, IDT)

ДСТУ IEC 60050-161:2003 Словник електротехнiчних термiнiв. Глава 161. Електромагнiтна сумiснiсть (IEC 60050-161:1990, IDT)

ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 Електротехнiчний словник термiнiв. Електричнi та електроннi вимiрювання i засоби вимiрювальної технiки. Частина 312. Загальнi термiни щодо електричного вимiрювання (IEC 60050-300:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60050-300-313:2006 Електротехнiчний словник термiнiв. Електричнi та електроннi вимiрювання i засоби вимiрювальної технiки. Частина 313. Типи електричних засобiв вимiрювальної технiки (IEC 60050-300:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60050-551:2007 Електротехнiчний словник термiнiв. Частина 551. Силова електронiка (IEC 60050-551:1998, IDT)

ДСТУ IEC 60050-604:2004 Словник електротехнiчних термiнiв. Глава 604. Виробляння, передавання та розподiляння електричної енергiї. Експлуатацiя електроустановок (IEC 60050-604:1987, IDT)

ДСТУ IEC 60051-1:2004 Прилади прямої дiї електровимiрювальнi аналоговi показувальнi та допомiжнi частини до них. Частина 1. Визначення та основнi вимоги для всiх частин (IEC 60051-1:1997, IDT)

ДСТУ IEC 60051-4:2004 Прилади електровимiрювальнi аналоговi показувальнi безпосередньої дiї та допомiжнi частини до них. Частина 4. Спецiальнi вимоги до частотомiрiв (IEC 60051-4:1984, IDT)

ДСТУ IEC 60051-7:2006 Прилади прямої дiї та електровимiрювальнi аналоговi показувальнi та допомiжнi частини до них. Частина 7. Спецiальнi вимоги до багатофункцiйних приладiв (IEC 60051-7:1984, IDT)

ДСТУ IEC 60061-1-2001 Цоколi та патрони ламповi разом з калiбрами для перевiрки їх взаємозамiнностi та безпечностi. Частина 1. Ламповi цоколi (IEC 60061-1:1969, IDT)

ДСТУ IEC 60061-3:2005 Цоколi та патрони ламповi разом з калiбрами для перевiряння їх взаємозамiнностi та безпечностi. Частина 3. Калiбри (IEC 60061-3:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60064-2001 Лампи розжарювання вольфрамовi загального освiтлення побутового та аналогiчного призначення. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60064:1993, IDT)

ДСТУ IEC 60065:2004 Аудiо-, вiдео- та аналогiчне електронне обладнання. Вимоги безпеки (IEC 60065:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основнi принципи та правила з безпеки щодо iнтерфейсу "людина-машина", маркування та позначання. Принципи кодування iндикаторiв та органiв керування (IEC 60073:2002, IDT)

ДСТУ IEC 60081-2001 Лампи люмiнесцентнi двоцокольнi. Експлуатацiйнi вимоги (IEC 60081:1997, IDT)

ДСТУ IEC 60081:2007 Лампи люмiнесцентнi двоцокольнi. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60081:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60110-1-2001 Конденсатори силовi для установок iндукцiйного нагрiвання. Частина 1. Загальнi положення (IEC 60110-1:1999, IDT)

ДСТУ IEC/TS 60110-2:2005 Конденсатори силовi для установок iндукцiйного нагрiвання. Частина 2. Випробування на старiння, на руйнування та вимоги до роз'єднувальних внутрiшнiх плавких запобiжникiв (IEC/TS 60110-2:2000, IDT)

ДСТУ IEC 60122-2-2000 (ГОСТ 30696-2000) Резонатори кварцовi для стабiлiзацiї i видiляння частот. Частина 2. Настанова з застосування кварцових резонаторiв для стабiлiзацiї i видiляння частот

ДСТУ IEC 60127-1-2001 Запобiжники плавкi мiнiатюрнi. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги до плавких вставок (IEC 60127-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 60127-2-2002 Запобiжники плавкi мiнiатюрнi. Частина 2. Патроннi плавкi вставки (EN 60127-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 60127-3-2001 Запобiжники плавкi мiнiатюрнi. Частина 3. Субмiнiатюрнi плавкi вставки (EN 60127-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 60127-4-2001 Запобiжники плавкi мiнiатюрнi. Частина 4. Унiверсальнi модульнi плавкi вставки (EN 60127-4:1996, IDT)

ДСТУ IEC 60143-1-2001 Конденсатори послiдовно з'єднанi для енергосистем. Частина 1. Характеристики, випробування та оцiнювання. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення (IEC 60143-1:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60143-2-2001 Послiдовно з'єднанi конденсатори для силових систем. Частина 2. Захисне обладнання для послiдовно з'єднаних конденсаторних батарей (IEC 60143-2:1994, IDT)
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница