Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница11/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33
ДСТУ ENV 28041-2001 Чутливiсть людини до вiбрацiї. Вимiрювальнi прилади (ENV 28041:1993, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28401:2006 Нитки текстильнi. Метод визначення лiнiйної усадки (ГОСТ 28401-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28631:2006 Сумки, валiзи, портфелi, ранцi, папки вироби дрiбної шкiргалантереї. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 28631-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28638-2003 Вироби щетинно-щiтковi побутовi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 28638-2000, IDT)

ДСТУ EN 28662-1-2001 Iнструменти ручнi переноснi приводнi. Вимiрювання вiбрацiї на рукоятцi. Частина 1. Загальнi положення (EN 28662-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 28662-2-2001 Iнструменти ручнi переноснi приводнi. Вимiрювання вiбрацiї на рукоятцi. Частина 2. Молотки обрубувальнi та молотки клепальнi (EN 28662-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 28662-3-2001 Iнструменти ручнi переноснi приводнi. Вимiрювання вiбрацiї на рукоятцi. Частина 3. Породнi бури та молотки бурильнi (EN 28662-3:1994, IDT)

ДСТУ EN 28662-5-2001 Iнструменти ручнi переноснi приводнi. Вимiрювання вiбрацiї на рукоятцi. Частина 5. Бетоноломи та молотки для будiвельних робiт (EN 28662-5:1994, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28874:2006 Вогнетриви. Класифiкацiя (ГОСТ 28874-2004, IDT)

ДСТУ ISO/TS 29001:2006 Системи керування якiстю в нафтовiй, нафтохiмiчнiй та газовiй галузях. Вимоги до органiзацiї, якi постачають продукцiю та надають послуги (ISO/TS 29001:2003, IDT)

ДСТУ EN 29008-2001 Пляшки склянi. Вертикальнiсть. Метод випробування (EN 29008:1994, IDT)

ДСТУ EN 29009-2001 Тара скляна. Висота i непаралельнiсть шийки вiдносно дна тари. Методи випробування (EN 29009:1994, IDT)

ДСТУ ГОСТ 29249-2003 (ИСО 6055-97) Безрейковий долiшнiй транспорт. Навiси захиснi. Технiчнi характеристики i методи випробування (ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97), IDT)

ДСТУ EN 29295-2001 Акустика. Вимiрювання високочастотного шуму приладiв канцелярської та iнформацiйної технiки (IEC 29295:1991, IDT)

ДСТУ EN 29658-2002 Сталь. Визначання алюмiнiю. Метод полуменевої атомно-абсорбцiйної спектрометрiї (EN 29658:1991, IDT)

ДСТУ EN 29885-2001 Тара скляна широкошийкова. Вiдхил вiд площинностi верхньої поверхнi закупорювання. Методи випробовування (EN 29885:1994, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30011.5:2003 (МЭК 947-5-1-90) Комплектнi розподiльчi пристрої. Частина 5. Апарати та комутацiйнi елементи кiл керування. Роздiл 1. Електромеханiчнi апарати для кiл керування (ГОСТ 30011.5-93 (МЭК 947-5-1-90), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30039:2003 (ИСО 8243-91) Сигарети. Вiдбирання проб (ГОСТ 30039-98 (ИСО 8243-91), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30157.0:2003 Полотна текстильнi. Методи визначання змiни розмiрiв пiсля мокрих оброблень або хiмiчного чищення. Загальнi положення (ГОСТ 30157.0-95, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30157.1:2003 Полотна текстильнi. Методи визначання змiни лiнiйних розмiрiв пiсля мокрих оброблень або хiмiчного чищення. Режими оброблень (ГОСТ 30157.1-95, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30190-2003 Вовна немита. Методи визначення виходу чистого волокна (ГОСТ 30190-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30196-2002 Головки колоннi. Типи, основнi параметри i приєднувальнi розмiри (ГОСТ 30196-94, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30208:2003 (ИСО 7153-1-88) Iнструменти хiрургiчнi. Металевi матерiали. Частина 1. Нержавiюча сталь (ГОСТ 30208-94 (ИСО 7153-1-88), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30212:2007 Столи журнальнi i письмовi. Методи випробувань (ГОСТ 30212-94, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30213:2003 (ИСО 8325-85) Iнструменти стоматологiчнi обертовi. Методи випробувань (ГОСТ 30213-94 (ИСО 8325-85), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30214:2003 (ИСО 2157-84) Стоматологiчнi обертовi iнструменти. Номiнальнi розмiри i позначення (ГОСТ 30214-94 (ИСО 2157-84), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30215:2003 (ИСО 6360-1-85) Стоматологiчнi обертовi iнструменти. Система цифрового позначання. Частина 1. Загальнi характеристики (ГОСТ 30215-94 (ИСО 6360-1-85), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30216:2003 (ИСО 6360-2-85) Стоматологiчнi обертовi iнструменти. Система цифрового позначання. Частина 2. Форма i види виконання (ГОСТ 30216-94 (ИСО 6360-2-85), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30292-2003 (ИСО 4920-81) Полотна текстильнi. Метод випробування дощуванням (ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (МЭК 364-7-701:1984) Електроустановки будiвель. Частина 7. Вимоги до спецiальних електроустановок. Роздiл 701. Ваннi та душовi примiщення (ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701:1984), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.12:2004 (МЭК 364-7-703:1984) Електроустановки будiвель. Частина 7. Вимоги до спецiальних електроустановок. Роздiл 703. Примiщення з нагрiвачами для саун (ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703:1984), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.13:2004 (МЭК 364-7-706:1983) Електроустановки будiвель. Частина 7. Вимоги до спецiальних електроустановок. Роздiл 706. Обмеженi примiщення з електропровiдними пiдлогою, стiнами та стелею (ГОСТ 30331.13-2001 (МЭК 364-7-706:1983), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (МЭК 364-7-705:1984) Електроустановки будiвель. Частина 7. Вимоги до спецiальних електроустановок. Роздiл 705. Електроустановки сiльськогосподарських та тваринницьких примiщень (ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705:1984), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30332:2007 Вироби пiр'яно-пуховi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 30332-95, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30411-2002 (ИСО 6535-91) Машини для лiсового господарства. Пили бензиномоторнi ланцюговi. Гальмо пилильного ланцюга. Методи випробування (ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30428:2004 Сумiснiсть технiчних засобiв електромагнiтна. Радiозавади iндустрiальнi вiд апаратури проводового зв'язку. Норми та методи випробовування (ГОСТ 30428-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30478:2006 Автобуси для перевезення iнвалiдiв. Загальнi технiчнi вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30562:2003 (ИСО 5764-87) Молоко. Визначення точки замерзання. Термiсторний крiоскопiчний метод (ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30632-2002 Башмак i чека гальмiвної колодки для локомотивiв магiстральних залiзниць колiї 1520 мм. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 30632-99, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Вироби електронної технiки. Марковання (ГОСТ 30668-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30683:2003 (ИСО 11204-95) Шум машин. Вимiрювання рiвнiв звукового тиску випромiнення на робочому мiсцi й в iнших контрольних точках. Метод iз корекцiями на акустичнi умови (ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30691:2003 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заява i контроль значень шумових характеристик (ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30699-2003 (МЭК 745-2-17-89) Машини ручнi електричнi. Окремi вимоги безпеки i методи випробування фрезерних машин i машин для оброблення кромок (ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30700:2003 (МЭК 745-2-7-89) Машини ручнi електричнi. Окремi вимоги безпеки та методи випробування пiстолетiв-розпилювачiв незаймистих рiдин (ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30701-2003 (МЕК 745-2-16-93) Машини ручнi електричнi. Окремi вимоги безпеки i методи випробування скобозабивних машин (ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30702:2005 Вовна. Торговельна сiльськогосподарсько-промислова класифiкацiя (ГОСТ 30702-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30704:2007 Захиснi засоби для деревини. Методи контролювання якостi (ГОСТ 30704-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30709:2004 Технiчна сумiснiсть. Термiни та визначення (ГОСТ 30709-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30712-2003 Продукти безалкогольної промисловостi. Методи мiкробiологiчного аналiзу (ГОСТ 30712-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30720:2003 (ИСО 11203-95) Шум машин. Визначення рiвнiв звукового тиску випромiнення на робочому мiсцi й в iнших контрольних точках за рiвнем звукової потужностi (ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-95), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30723-2002 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) Машини для лiсового господарства. Пили бензиномоторнi ланцюговi. Захиснi пристрої передньої i задньої рукояток. Розмiри та мiцнiсть (ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30725-2002 (ИСО 7915-91) Машини для лiсового господарства. Пили бензиномоторнi ланцюговi. Визначення мiцностi рукояток (ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30726-2002 Продукти харчовi. Методи виявлення та визначення кiлькостi бактерiй виду Escherichia coli (ГОСТ 30726-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30727:2006 Концентрати свинцевi. Атомно-абсорбцiйний метод визначення кобальту (ГОСТ 30727-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30739-2003 Тканини та вироби чисто ллянi, ллянi i напiвллянi. Експреснi методи випробувань (ГОСТ 30739-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30748-2003 (ИСО 3965-90) Трактори сiльськогосподарськi. Визначення максимальної швидкостi (ГОСТ 30748-2001 (ИСО 3965-90), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Вiдводи крутовигнутi типу 2D (R~DN). Конструкцiя (ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30762:2006 Вироби вогнетривкi. Методи вимiрювання геометричних розмiрiв, дефектiв форми та поверхонь (ГОСТ 30762-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92) Фарби порошковi. Вiдбiр проб (ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92), IDT; ISO 8130-9:1992, MOD)

ДСТУ ГОСТ 30764:2004 Чистота промислова. Стандартнi зразки гранулометричного складу забруднювачiв рiдинних технологiчних середовищ. Загальнi технiчнi вимоги (ГОСТ 30764-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30765:2003 Тара транспортна металева. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 30765-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30766:2003 Банки металевi для хiмiчної продукцiї. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 30766-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30771:2006 Вироби вогнетривкi, що мiстять вуглець. Методи контролю (ГОСТ 30771-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30819:2003 (ИСО/МЭК 15459-1-99) Автоматична iдентифiкацiя. Мiжнародна унiкальна iдентифiкацiя транспортовних одиниць. Загальнi положення (ГОСТ 30819-2002 (ИСО/МЭК 15459-1-99), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30820:2003 (ИСО/МЭК 15459-2-99) Автоматична iдентифiкацiя. Мiжнародна унiкальна iдентифiкацiя транспортовних одиниць. Порядок реєстрацiї (ГОСТ 30820-2002 (ИСО/МЭК 15459-2-99), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30829:2005 Генератори ацетиленовi пересувнi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 30829-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30830:2003 (МЭК 60076-1-93) Трансформатори силовi. Частина 1. Загальнi положення (ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30831:2003 Джерела високоiнтенсивного оптичного випромiнення газорозряднi iмпульснi та неперервної дiї. Методи вимiрювання електричних параметрiв та параметрiв випромiнення (ГОСТ 30831-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30833:2003 (ИСО/МЭК 15418-99) Автоматична iдентифiкацiя. Iдентифiкатори застосовування EAN/UCC та iдентифiкатори даних FACT. Загальнi положення та порядок ведення (ГОСТ 30833-2002 (ИСО/МЭК 15418-99), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30834:2007 Шпалери. Визначення i графiчнi символи (ГОСТ 30834-2002 (ЕН 235-89), IDT; EN 235:1989, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 30850.1:2004 (МЭК 60669-1-98) Вимикачi для побутових та аналогiчних стацiонарних електричних установок. Частина 1. Загальнi вимоги та методи випробовування (ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) Вимикачi для побутових та аналогiчних стацiонарних електричних установок. Частина 2-1. Додатковi вимоги до напiвпровiдникових вимикачiв та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30850.2.2:2004 (МЭК 60669-2-2-96) Вимикачi для побутових та аналогiчних стацiонарних електричних установок. Частина 2-2. Додатковi вимоги до вимикачiв з дистанцiйним керуванням (ВДУ) та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30850.2.3:2004 (МЭК 60669-2-3-97) Вимикачi для побутових та аналогiчних стацiонарних електричних установок. Частина 2-3. Додатковi вимоги до вимикачiв з витримкою часу (таймерiв) та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97), IDT)

ДСТУ ГОСТ 30867:2006 (ИСО 5767:1992) Транспорт долiшнiй безрейковий. Навантажувачi та штабелеукладачi, якi працюють з нахиленим вперед вантажопiдiймачем. Додатковi випробування на стiйкiсть (ГОСТ 30867:2002 (ИСО 5767:1992), IDT; ISO 5767:1992, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 30868:2006 (ИСО 6292:1996) Транспорт долiшнiй безрейковий. Системи гальмiвнi. Технiчнi вимоги (ГОСТ 30868:2002 (ИСО 6292:1996), IDT; ISO 6292:1996, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (ИСО 3691:1980) Транспорт долiшнiй безрейковий. Вимоги безпеки (ГОСТ 30871:2002 (ИСО 3691:1980), IDT; ISO 3691:1980, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 30987:2005 (ИСО 10579:1993, MOD) Основнi норми взаємозамiнностi. Встановлювання розмiрiв та допускiв для нежорстких деталей (ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579:1993), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта i нафтопродукти. Метод визначення густини, вiдносної густини та густини в градусах API ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист iнформацiї. Випробовування програмних засобiв на наявнiсть комп'ютерних вiрусiв. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31089:2004 Розчинники (розрiджувачi) побутової призначеностi для лакофарбових матерiалiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31089-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31169:2006 (ИСО 11202:1995) Шум машин. Вимiрювання рiвнiв звукового тиску випромiнювання на робочому мiсцi та в iнших контрольних точках. Орiєнтовний метод вимiрювання на мiсцi установлення (ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995), IDT; ISO 11202:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31170:2006 Вiбрацiя та шум машин. Перелiк вiбрацiйних, шумових i силових характеристик, що пiдлягають заявленню i контролю пiд час випробування машин, механiзмiв, устатковання i енергетичних установок цивiльних суден i засобiв освоювання свiтового океану на стендах заводiв-постачальникiв (ГОСТ 31170-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31171:2006 (ИСО 11200:1995) Шум машин. Настанова з вибору методу визначення рiвнiв звукового тиску випромiнювання на робочому мiсцi та в iнших контрольних точках (ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:1995), IDT; ISO 11200:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31172:2006 (ИСО 11201:1995) Шум машин. Вимiрювання рiвнiв звукового тиску випромiнювання на робочому мiсцi та в iнших контрольних точках. Технiчний метод в значно вiльному звуковому полi над звуковiдбивною площиною (ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995), IDT; ISO 11201:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31175:2005 Мертелi вогнетривкi. Методи випробування (ГОСТ 31175-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31178:2005 Станки струменево-абразивнi. Типи та основнi розмiри (ГОСТ 31178-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31202:2006 Машини долiшнього безрейкового електрифiкованого транспорту. Робоче мiсце водiя. Загальнi ергономiчнi вимоги (ГОСТ 31202-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31203:2006 (ИСО 5766:1990) Машини долiшнього транспорту. Штабелеукладачi та навантажувачi з платформою з великою висотою пiдiймання. Методи випробування на стiйкiсть (ГОСТ 31203:2003 (ИСО 5766:1990), IDT; ISO 5766:1990, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 31252:2006 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Настанова з вибору методу визначення рiвнiв звукової потужностi (ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000), IDT; ISO 3740:2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31253:2005 Камери гальмiвнi пневматичних приводiв колiсних транспортних засобiв та причепiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31253-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31255:2007 Кокони тутового шовкопряда карапачах. Технiчнi умови (ГОСТ 31255-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31273:2006 Шум машин. Визначення рiвнiв звукової потужностi за звуковим тиском. Точнi методи для заглушених камер (ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003), IDT; ISO 3745:2003, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31274:2006 (ИСО 3741:1999, MOD) Шум машин. Визначення рiвнiв звукової потужностi по звуковому тиску. Точнi методи для реверберацiйних камер (ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31275:2006 (ИСО 3744:1994) Шум машин. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму по звуковому тиску. Технiчний метод в iстотно вiльному звуковому полi над звуковiдбивною площиною (ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994), IDT; ISO 3744:1994, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31276:2006 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) Шум машин. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму по звуковому тиску. Технiчнi методи для малих переносних джерел шуму в реверберацiйних полях в примiщеннях з жорсткими стiнами i в спецiальних реверберацiйних камерах (ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994), IDT; ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, MOD)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница