Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница10/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

ДСТУ ISO 18911:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки фотографiчнi безпечнi обробленi . Правила зберiгання (ISO 18911:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18912:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвка везикулярна фотографiчна оброблена. Вимоги щодо тривкостi (ISO 18912:2002, IDT)

ДСТУ ISO 18915:2006 Зображувальнi матерiали. Методи оцiнювання ефективностi хiмiчного оброблення срiбного зображення щодо тривкостi до окислювання (ISO 18915:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18917:2006 Фотографiя. Методи визначення залишкiв тiосульфату та iнших хiмiчних речовин в оброблених фотографiчних матерiалах з використанням амiлози йоду, метиленової синi та сульфiду срiбла (ISO 18917:1999, IDT)

ДСТУ ISO 18918:2006 Зображувальнi матерiали. Пластинки фотографiчнi обробленi. Правила зберiгання (ISO 18918:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18919:2006 Зображувальнi матерiали. Мiкроплiвка термiчно оброблена зi срiбним зображенням. Вимоги щодо тривкостi (ISO 18919:1999, IDT)

ДСТУ ISO 18920:2005 Зображувальнi матерiали. Вiдбитки фотографiчнi проявленi. Правила зберiгання (ISO 18920:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18923:2006 Зображувальнi матерiали. Стрiчка магнiтна на полiефiрнiй основi. Правила зберiгання (ISO 18923:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18924:2006 Зображувальнi матерiали. Методи випробування щодо прогнозування за Арренiусом (ISO 18924:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TR 18931:2006 Зображувальнi матерiали. Рекомендацiї щодо вимiрювання i контролювання вологостi (ISO/TR 18931:2001, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здiйснення аудитiв систем управлiння якiстю i (або) екологiчного управлiння (ISO 19011:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19116:2007 Взуття модельне. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 19116-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19170-2003 Скловолокно. Тканина конструкцiйного призначення. Технiчнi умови (ГОСТ 19170-2001, IDT)

ДСТУ ISO 19219:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Метод визначення видимого осаду в сирих жирах та олiях (ISO 19219:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.0:2006 Тальк i талькомагнезит. Загальнi вимоги до методiв аналiзу (ГОСТ 19728.0-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.1:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення нерозчинного у солянiй кислотi залишку (ГОСТ 19728.1-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.2:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення розчинностi у солянiй кислотi (ГОСТ 19728.2-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.3:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду кремнiю (IV) (ГОСТ 19728.3-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.4:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду залiза (ГОСТ 19728.4-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.5:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду алюмiнiю (ГОСТ 19728.5-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.6:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду титану (ГОСТ 19728.6-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.7:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду кальцiю (ГОСТ 19728.7-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.8:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду магнiю (ГОСТ 19728.8-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.9:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксиду марганцю (II) (ГОСТ 19728.9-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.10:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення мiдi (ГОСТ 19728.10-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.11:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення оксидiв натрiю i калiю (ГОСТ 19728.11-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.12:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення водорозчинних солей (ГОСТ 19728.12-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.13:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення хлор-iонiв у воднiй витяжцi (ГОСТ 19728.13-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.14:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення сульфат-iонiв у воднiй витяжцi (ГОСТ 19728.14-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.15:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення миш'яку (ГОСТ 19728.15-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.16:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення сiрчаних сполук (ГОСТ 19728.16-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.17:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення втрати маси пiд час прожарювання (ГОСТ 19728.17-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.18:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення концентрацiї водневих iонiв (pH) водної суспензiї i водної витяжки (ГОСТ 19728.18-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.19:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення вологи (ГОСТ 19728.19-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.20:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення гранулометричного складу (ГОСТ 19728.20-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19728.21:2006 Тальк i талькомагнезит. Визначення щiльностi (ГОСТ 19728.21-2001, IDT)

ДСТУ ISO 20019:2006 Сiльськогосподарськi транспортнi засоби. Механiчнi з'єднання на причiпних транспортних засобах. Розмiри петель зчеплення (ISO 20019:2001, IDT)

ДСТУ EN 20090-1-2002 Тара металева легка. Познаки i методи визначання розмiрiв та мiсткостi. Частина 1. Банки з вiдкритою горловиною (EN 20090-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 20090-2-2002 Тара металева легка. Познаки i методи визначання розмiрiв та мiсткостi. Частина 2. Тара загального призначення (EN 20090-2:1992, IDT)

ДСТУ ГОСТ 20272-2002 Тканини пiдкладковi з хiмiчних ниток та пряжi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 20272-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 20494:2003 Штанги iзолювальнi оперативнi та штанги переносних заземлень. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 20494-2001, IDT)

ДСТУ EN 20534:2005 Папiр i картон. Визначення товщини i уявної щiльностi одиничного аркуша та в стосi (EN 20534:1993, IDT)

ДСТУ ISO/TS 20625:2006 Обмiн електронними даними для адмiнiстрування, торгiвлi i транспoрту (EDIFACT). Правила генерацiї файлiв XML - схем (XSD) на основi директив реалiзацiї EDI(FACT) (ISO/TS 20625:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 20692:2004 Долота шарошковi. Технiчнi умови (ГОСТ 20692-2003, IDT)

ДСТУ EN 20811:2004 Матерiали текстильнi. Визначання стiйкостi до проникання води. Випробовування гiдростатичним тиском (EN 20811:1992, IDT)

ДСТУ ISO 20963:2007 Якiсть грунту. Вплив забрудникiв на личинки комах (Oxythyrea funesta). Визначення гострої токсичностi (ISO 20963:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 21436:2006 Вироби вогнетривкi та високовогнетривкi для футерування обертових печей. Технiчнi умови (ГОСТ 21436-2004, IDT)

ДСТУ ISO 21572:2006 Продукти харчовi. Методи аналiзу для визначення генетично модифiкованих органiзмiв i похiдних продуктiв. Методи, якi грунтуються на аналiзi бiлкiв (ISO 21572:2004, IDT)

ДСТУ ISO 21627-1:2006 Пластмаси. Смоли епоксиднi. Визначення вмiсту хлору. Частина 1. Неорганiчний хлор (ISO 21627-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 21627-2:2006 Пластмаси. Смоли епоксиднi. Визначення вмiсту хлору. Частина 2. Легкоомилюваний хлор (ISO 21627-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 21627-3:2006 Пластмаси. Смоли епоксиднi. Визначення вмiсту хлору. Частина 3. Загальний хлор (ISO 21627-3:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 21790:2003 Тканини бавовнянi та змiшанi для одягу. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 21790-93, IDT)

ДСТУ ISO 21807:2007 Мiкробiологiя харчових продуктiв i кормiв для тварин. Метод визначення активностi води (ISO 21807:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) Круги вiдрiзнi. Технiчнi умови (ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99), IDT)

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечнiстю харчових продуктiв. Вимоги до будь-яких органiзацiй харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22030:2007 Якiсть грунту. Бiологiчнi методи. Хронiчна токсичнiсть для вищих рослин (ISO 22030:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22046:2004 Меблi для навчальних закладiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 22046-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22090.1:2004 (ИСО 3823-1-86) Iнструменти стоматологiчнi обертовi. Частина 1. Бори сталевi i твердосплавнi (ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86), IDT)

ДСТУ ГОСТ 22090.2:2004 (ИСО 3823-2-86) Iнструменти стоматологiчнi обертовi. Частина 2. Бори сталевi i твердосплавнi для остаточного обробляння (фiнiри) (ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86), IDT)

ДСТУ ISO 22368-1:2006 Обладнання для захисту рослин. Методи випробування систем очищення. Частина 1. Очищення обприскувачiв зсередини (ISO 22368-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 22368-2:2006 Обладнання для захисту рослин. Методи випробування систем очищення. Частина 2. Зовнiшнє очищення обприскувачiв (ISO 22368-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 22368-3:2006 Обладнання для захисту рослин. Методи випробування систем очищення. Частина 3. Очищення бака зсередини (ISO 22368-3:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22407:2003 Машини електричнi обертовi вiд 63 до 355-го габариту включно. Генератори синхроннi загального призначення. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 22407-98, IDT)

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 Вимоги безпеки для лiфтiв (елеваторiв). Частина 1. Загальнi суттєвi вимоги безпеки (ISO/TS 22559-1:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22693-2002 Нитка полiамiдна для гумотехнiчних виробiв. Технiчнi умови (ГОСТ 22693-98, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23132:2006 Вогнетриви. Позначення величин, якi застосовують пiд час випробувань (ГОСТ 23132-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23362:2003 Нитки синтетичнi текстурованi. Метод визначення лiнiйної густини (ГОСТ 23362-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23363:2005 Нитки синтетичнi текстурованi. Метод визначення показникiв звитостi (ГОСТ 23363-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23364:2003 Нитки синтетичнi текстурованi. Метод визначення розривного навантаження i видовження при розриваннi (ГОСТ 23364-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23365:2003 Нитки синтетичнi текстурованi. Метод визначення числа кручень i напрямку кручення (ГОСТ 23365-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23624-2003 Трансформатори струму вимiрювальнi лабораторнi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 23624-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23625-2003 Трансформатори напруги вимiрювальнi лабораторнi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 23625-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.0-2003 Тканина кордна. Правила приймання та метод вiдбору проб (ГОСТ 23785.0-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.1-2003 Тканина кордна. Метод визначення розривного навантаження i видовження пiд час розриву (ГОСТ 23785.1-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.2-2003 Тканина кордна. Метод визначення товщини (ГОСТ 23785.2-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.3-2003 Тканина кордна. Метод визначення числа крутiння (ГОСТ 23785.3-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.4-2003 Тканина кордна. Метод визначення лiнiйних розмiрiв, щiльностi за основою i утоком, поверхневої щiльностi (ГОСТ 23785.4-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.5-2003 Тканина кордна. Метод визначення лiнiйної усадки (ГОСТ 23785.5-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23785.6-2003 Тканина кордна. Метод визначення термостiйкостi (ГОСТ 23785.6-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23941:2004 Шум машин. Методи визначання шумових характеристик. Загальнi вимоги (ГОСТ 23941-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23957.1:2006 Цинк. Атомно-абсорбцiйний метод визначення свинцю, кадмiю, сурми, залiза та мiдi (ГОСТ 23957.1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 23957.2:2006 Цинк. Атомно-абсорбцiйний метод визначення олова (ГОСТ 23957.2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 24069:2005 Основнi норми взаємозамiнностi. Тангенцiальнi шпонки та шпонковi пази (ГОСТ 24069-97 (ИСО 3117-77), IDT)

ДСТУ ГОСТ 24071:2005 Основнi норми взаємозамiнностi. Сегментнi шпонки та шпонковi пази (ГОСТ 24071-97 (ИСО 3912-77), IDT)

ДСТУ ГОСТ 24221-2002 Тканина кордна капронова. Технiчнi умови (ГОСТ 24221-94, IDT)

ДСТУ ГОСТ 24662-2002 Нитка полiефiрна технiчна. Технiчнi умови (ГОСТ 24662-94, IDT)

ДСТУ EN 24869-1-2002 Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху. Частина 1. Суб'єктивний метод вимiрювання акустичної ефективностi (EN 24869-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 24869-3:2005 Акустика. Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху. Частина 3. Спрощений метод вимiрювання акустичних втрат протишумових навушникiв для перевiряння якостi (EN 24869-3:1993, IDT)

ДСТУ EN 24937-2002 Сталь та чавун. Визначання хрому. Метод потенцiометричного або вiзуального титрування (EN 24937:1990, IDT)

ДСТУ EN 24938-2002 Сталь та чавун. Визначення нiкелю. Гравiметричний або титриметричний методи (EN 24938:1990, IDT)

ДСТУ EN 24943-2002 Сталь та чавун. Визначання мiдi. Метод полуменевої атомно-абсорбцiйної спектрометрiї (EN 24943:1990, IDT)

ДСТУ EN 24947-2002 Сталь та чавун. Визначання ванадiю. Метод потенцiометричного титрування (EN 24947:1991, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25294:2005 Одяг верхнiй платяно-блузкового асортименту. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 25294-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 Одяг верхнiй пальтово-костюмного асортименту. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 25295-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25296:2005 Вироби швейнi бiлизнянi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 25296-2003, IDT)

ДСТУ ENV 25349-2001 Вiбрацiя механiчна. Настанови щодо вимiрювання та оцiнювання дiї локальної вiбрацiї на людину (ENV 25349:1992, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25371:2006 (ИСО 2909-81) Нафтопродукти. Розрахунок iндексу в'язкостi за кiнематичною в'язкiстю (ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81), IDT; ISO 2909-81, MOD)

ДСТУ EN 25580:2006 Неруйнiвний контроль. Промисловi радiографiчнi негативоскопи. Мiнiмальнi вимоги (EN 25580:1992, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25716-2002 Волокно полiефiрне бавовняного типу. Технiчнi умови (ГОСТ 25716-94, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопiї газет факсимiльнi. Технiчнi вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25996-2002 (ИСО 610-90) Ланцюги круглоланковi високомiцнi для гiрничого обладнання. Технiчнi умови (ГОСТ 25996-97(ИСО 610-90), IDT)

ДСТУ ГОСТ 26171:2003 Волокна хiмiчнi. Норми попереднiх навантажень при випробуваннях (ГОСТ 26171-2001, IDT)

ДСТУ EN 26461-1-2002 Якiсть води. Виявляння i пiдраховування спор сульфiторедукувальних анаеробiв (клостридiум). Частина 1. Метод збагачення в рiдкому середовищi (EN 26461-1:1993, IDT)

ДСТУ EN 26461-2:2004 Якiсть води. Виявлення i пiдраховування спор сульфiторедукувальних анаеробiв (клостридiум). Частина 2. Метод мембранного фiльтрування (EN 26461-2:1993, IDT)

ДСТУ ГОСТ 26686:2006 Вагони-платформи магiстральних залiзниць колiї 1520 мм. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 26686-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 26917:2003 Машини навантажувальнi шахтнi. Загальнi технiчнi вимоги i методи випробування (ГОСТ 26917-2000, IDT)

ДСТУ EN 26922:2005 Клеї. Визначення границi мiцностi на розтяг стикових з'єднань (EN 26922:1993, IDT)

ДСТУ ГОСТ 26997:2007 Клапани серця штучнi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 26997-2003, IDT)

ДСТУ EN 27182-2001 Акустика. Вимiрювання на рiвнi вуха оператора повiтряного шуму, випромiнюваного ланцюговими пилками (EN 27182:1991, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) Шум машин. Визначення рiвнiв звукової потужностi за звуковим тиском. Метод порiвнювання на мiсцi установлення (ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), IDT; ISO 3747:2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимiрювань показникiв складу i властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDT)

ДСТУ EN 27574-1:2004 Акустика. Статистичнi методи визначання i перевiряння паспортних величин шуму, випромiнюваного машинами та устаткованням. Частина 1. Загальнi положення i визначення (EN 27574-1:1988, IDT)

ДСТУ EN 27574-2:2004 Акустика. Статистичнi методи визначання i перевiряння паспортних величин шуму, випромiнюваного машинами та устаткованням. Частина 2. Методи визначання i перевiряння паспортних величин окремих машин (EN 27574-2:1988, IDT)

ДСТУ EN 27574-3:2004 Акустика. Статистичнi методи визначання i перевiряння паспортних величин шуму, випромiнюваного машинами й устаткованням. Частина 3. Спрощений (промiжний) метод визначання i перевiряння паспортних величин для партiй машин (EN 27574-3:1988, IDT)

ДСТУ EN 27574-4:2004 Акустика. Статистичнi методи визначання i перевiряння паспортних величин шуму, випромiнюваного машинами й устаткованням. Частина 4. Методи визначання i перевiряння паспортних величин для партiй машин (EN 27574-4:1988, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27577:2005 Газ природний паливний компримований для двигунiв внутрiшнього згоряння. Технiчнi умови (ГОСТ 27577-2000, IDT)

ДСТУ EN 27917-2001 Акустика. Вимiрювання на рiвнi вуха оператора повiтряного шуму, випромiнюваного кущорiзами (EN 27917:1991, IDT)

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница