Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница1/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Перелік національних стандартів України (ДСТУ)
(станом на 01.01.2008 року). Частина 2.


ДСТУ ISO 10531:2006 Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена. Випробування вантажних одиниць на стiйкiсть (ISO 10531:1992, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 Труби сталевi напiрнi безшовнi та зварнi гарячетягнутi. Метод ультразвукової товщинометрiї (ГОСТ ИСО 10543:2002, IDT; ISO 10543:1994, NEQ)

ДСТУ EN ISO 10551:2006 Ергономiка теплового середовища. Оцiнювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб'єктивного оцiнювання (EN ISO 10551:2001, IDT)

ДСТУ ISO 10565:2003 Насiння олiйних культур. Одночасне визначання вмiсту олiї та вологи. Метод спектроскопiї з використовуванням iмпульсного ядерного магнiтного резонансу (ISO 10565:1998, IDT)

ДСТУ ISO 10571:2003 Шини для самохiдних кранiв та подiбних спецiалiзованих машин. Познаки, розмiри, номiнальнi навантаги (ISO 10571:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10573-2001 Якiсть грунту. Визначення вмiсту води в ненасиченiй зонi. Метод глибинного нейтронного зонда (ISO 10573:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичнi методи. Настанови щодо оцiнювання вiдповiдностi заданим вимогам. Частина 1. Загальнi положення (ISO 10576-1:2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10578:2003 Насоси паливнi дизелiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 10578-96, IDT)

ДСТУ ISO 10625:2006 Обладнання для захисту рослин. Наконечники обприскувачiв розпилювальнi. Кольорове кодування для iдентифiкацiї (ISO 10625:2005, IDT)

ДСТУ ISO 10631:2007 Трубопровiдна арматура. Затвори дисковi металевi загальної призначеностi. Загальнi технiчнi вимоги (ISO 10631:1994, IDT)

ДСТУ ISO 10632:2003 Продукти переробляння насiння олiйних культур. Одночасне визначання вмiсту олiї та вологи. Метод спектроскопiї з використовуванням iмпульсного ядерного магнiтного резонансу (ISO 10632:2000, IDT)

ДСТУ ISO 10634:2005 Якiсть води. Настанови щодо готування та оброблення органiчних сполук, якi важко розчиняються у водi, для подальшого оцiнювання їх здатностi до бiологiчного розкладання у водному середовищi (ISO 10634:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10642:2006 Гвинти з потайною головкою та шестигранним заглибленням "пiд ключ". Технiчнi умови (ISO 10642:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10652:2006 Одяг. Стандартна система визначення розмiрiв (ISO/TR 10652:1991, IDT)

ДСТУ ISO 10653:2004 Тара металева легка. Банки з вiдкритою горловиною круглi. Номiнальнi заповненi мiсткостi в закупореному станi (ISO 10653:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10654:2004 Тара металева легка. Банки з вiдкритою горловиною круглi. Номiнальнi об'єми заповнювання банок для рiдких газомiстких продуктiв (ISO 10654:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10663:2007 Гайки шестиграннi зi скошеним буртом. Нарiзь з дрiбним кроком. Технiчнi умови (ISO 10663:1999, IDT)

ДСТУ ISO 10666:2007 Гвинти самосвердлувальнi самонарiзувальнi. Механiчнi та функцiйнi властивостi (ISO 10666:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10677-2003 Пристрiй навiсний заднiй сiльськогосподарських тракторiв класiв 0,6 - 8. Типи, основнi параметри i розмiри (ГОСТ 10677-2001, IDT)

ДСТУ ISO 10693-2001 Якiсть грунту. Визначання вмiсту карбонатiв. Об'ємний метод (ISO 10693:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якiсть грунту. Визначання вмiсту органiчного i загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналiз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10700:2004 Сталь та чавун. Визначання марганцю методом полуменевої атомно-абсорбцiйної спектрометрiї (ISO 10700:1994, IDT)

ДСТУ ISO 10701:2004 Сталь та чавун. Визначання сiрки спектрофотометричним методом з використовуванням метиленового блакитного (ISO 10701:1994, IDT)

ДСТУ ISO 10702:2005 Сталь та чавун. Титрометричний метод визначення азоту пiсля дистиляцiї (ISO 10702:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10703-2001 Захист вiд радiацiї. Визначання об'ємної активностi радiонуклiдiв методом гамма-спектрометрiї з високою роздiльною здатнiстю (ISO 10703:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10712-2003 Якiсть води. Випробовування на пригнiчення росту Pseudomonas putida (випробовування на пригнiчення розмножування клiтин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10714:2004 Сталь та чавун. Визначення фосфору спектрофотометричним методом з використанням фосфорованадомолiбдату (ISO 10714:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10725:2004 Статистичний контроль. Плани i методики вибiркового приймального контролю для матерiалiв насипом (ISO 10725:2000, IDT)

ДСТУ ISO 10726:2007 Портативнi ланцюговi пилки. Уловлювач ланцюга. Розмiри i механiчна мiцнiсть (ISO 10726:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10771-1:2007 Гiдроприводи об'ємнi. Випробування на утомленiсть металевих корпусiв пiд тиском. Частина 1. Метод випробування (ISO 10771-1:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10791:2006 Колеса суцiльнокатанi. Технiчнi умови (ГОСТ 10791-2004, IDT)

ДСТУ ISO 10814:2006 Механiчна вiбрацiя. Схильнiсть i чутливiсть машин до дисбалансу (ISO 10814:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 10819-2001 Вiбрацiя та удар механiчнi. Вiбрацiя локальна. Метод вимiрювання та оцiнювання коефiцiєнта передавання вiбрацiї рукавицями на долоню руки (EN ISO 10819:1996, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10828:2005 Черв'ячнi передачi. Геометрiя профiлiв черв'яка (ISO/TR 10828:1997, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10918-1:2003 Iнформацiйнi технологiї. Метод цифрового кодування напiвтонових нерухомих зображень JPEG. Технiчнi вимоги та настанови (ISO/IEC 10918-1:1994, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10918-3:2003 Iнформацiйнi технологiї. Метод цифрового кодування напiвтонових нерухомих зображень JPEG. Розширення (ISO/IEC 10918-3:1997, IDT)

ДСТУ ГОСТ 10935:2006 Вагони вантажнi критi магiстральних залiзниць колiї 1520 мм. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 10935-97, IDT)

ДСТУ ISO 10945-97 Гiдроприводи об'ємнi. Пневмогiдроакумулятори. Отвори для заправлення газом. Приєднувальнi розмiри

ДСТУ ISO 10946-2001 Гiдроприводи об'ємнi. Пневмогiдроакумулятори з роздiльником. Вибiр переважних гiдравлiчних отворiв (ISO 10946:1996, IDT)

ДСТУ ISO 10965-2001 Покриття текстильнi для пiдлоги. Визначання електричного опору (ISO 10965:1998, IDT)

ДСТУ ISO 10966-2001 Текстиль. Тканини для навiсiв та наметiв. Технiчнi умови (ISO 10966:1994, IDT)

ДСТУ ISO 10972-3:2006 Вантажопiдiймальнi крани. Вимоги до механiзмiв. Частина 3. Крани баштовi (ISO 10972-3:2003, IDT)

ДСТУ ISO 10993-1:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 1. Оцiнювання та випробування (ISO 10993-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10993-2:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 2. Вимоги щодо утримування тварин (ISO 10993-2:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10993-3:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 3. Випробування на генотоксичнiсть, канцерогеннiсть та репродуктивну токсичнiсть (ISO 10993-3:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10993-4:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 4. Обирання випробувань на взаємодiю з кров'ю (ISO 10993-4:1992, IDT)

ДСТУ ISO 10993-5:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 5. Випробування на цитотоксичнiсть in vitro (ISO 10993-5:1999, IDT)

ДСТУ ISO 10993-6:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 6. Випробування на локальнi ефекти пiсля iмплантацiї (ISO 10993-6:1994, IDT)

ДСТУ ISO 10993-7:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 7. Залишки пiсля стерилiзацiї етиленоксидом (ISO 10993-7:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10993-8:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 8. Обирання та характеристика еталонних матерiалiв для бiологiчних випробувань (ISO 10993-8:2000, IDT)

ДСТУ ISO 10993-9:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 9. Основнi принципи якiсного та кiлькiсного аналiзу потенцiйних продуктiв деградацiї (ISO 10993-9:1999, IDT)

ДСТУ ISO 10993-10:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 10. Випробування на подразнення та сенсибiлiзацiю (ISO 10993-10:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10993-11:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 11. Випробування на системну токсичнiсть (ISO 10993-11:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10993-12:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 12. Вiдбирання зразкiв та еталоннi матерiали (ISO 10993-12:1996, IDT)

ДСТУ ISO 10993-13:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 13. Якiсний та кiлькiсний аналiз продуктiв деградацiї полiмерних медичних виробiв (ISO 10993-13:1998, IDT)

ДСТУ ISO 10993-15:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 15. Якiсний та кiлькiсний аналiз продуктiв деградацiї металiв та сплавiв (ISO 10993-15:2000, IDT)

ДСТУ ISO 10993-16:2004 Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 16. Побудова токсикокiнетичних дослiджень продуктiв деградацiї та вилуговування (ISO 10993-16:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11001-1:2006 Сiльськогосподарськi колiснi трактори та знаряддя. Зчiпнi триточковi пристрої. Частина 1. Зчеп з U-подiбною рамою (ISO 11001-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11001-2:2006 Сiльськогосподарськi колiснi трактори та знаряддя. Зчiпнi триточковi пристрої. Частина 2. Зчеп з А-подiбною рамою (ISO 11001-2:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11001-3:2006 Сiльськогосподарськi колiснi трактори та знаряддя. Зчiпнi триточковi пристрої. Частина 2. Зчеп шарнiрний (ISO 11001-3:1993, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 11017:2004 Iнформацiйнi технологiї. Середовище iнтернацiоналiзацiї (ISO/IEC TR 11017:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11018:2005 Тяговий рухомий склад залiзниць колiї 1520 мм. Колiснi пари. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 11018-2000, IDT)

ДСТУ ISO 11024-1:2005 Олiї ефiрнi. Загальнi настанови щодо хроматографiчних профiлiв. Частина 1. Готування хроматографiчних профiлiв для подання у стандартах (ISO 11024-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11024-2:2005 Олiї ефiрнi. Загальнi настанови щодо хроматографiчних профiлiв. Частина 2. Застосування хроматографiчних профiлiв зразкiв ефiрних олiй (ISO 11024-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11035:2005 Дослiдження сенсорне. Iдентифiкацiя та вибирання дескрипторiв для створення сенсорного спектру за багатобiчного пiдходу (ISO 11035:1994, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якiсть грунту. Визначання вмiсту олив. Метод iнфрачервоної спектрометрiї i метод газової хроматографiї (ISO/TR 11046:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11047:2005 Якiсть грунту. Визначання кадмiю, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, нiкелю та цинку в екстрактi, отриманому пiсля оброблення грунту "царською водкою". Методи полуменевої та електротермiчної атомно-абсорбцiйної спектрометрiї (ISO 11047:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11048-2001 Якiсть грунту. Визначaння вмiсту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатiв (ISO 11048:1995, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11069-2003 Алюмiнiй первинний. Марки (ГОСТ 11069-2001, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11071-1:2007 Порiвняння свiтових стандартiв безпеки лiфтiв. Частина 1. Лiфти (елеватори) електричнi (ISO/TR 11071-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 11074-1:2004 Якiсть грунту. Словник термiнiв. Частина 1. Забруднення та охорона грунтiв (ISO 11074-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11074-2:2004 Якiсть грунту. Словник термiнiв. Частина 2. Пробовiдбирання (ISO 11074-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11074-4:2004 Якiсть грунту. Словник термiнiв. Частина 4. Вiдновлювання грунтiв та дiлянок (ISO 11074-4:1999, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11079-2002 /ГОСТ ИСО/ТО 11079-2002 Одяг. Визначання необхiдних iзоляцiйних характеристик (ISO/TR 11079:1993, IDT; ГОСТ ИСО/ТО 11079-2002, IDT)

ДСТУ ISO 11084-1:2006 Полiграфiя. Системи сумiщувальнi для фотографiчних матерiалiв, плiвок i паперу. Частина 1. Триштифтовi системи (ISO 11084-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11092:2005 Матерiали текстильнi. Оцiнювання фiзiологiчного впливу. Вимiрювання теплового опору та водо-, паронепроникностi в установленому режимi (методом видiлення вологи на захищенiй гарячiй пластинцi) (ISO 11092:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11095:2004 Статистичний контроль. Лiнiйне калiбрування з використанням довiдкових матерiалiв (ISO 11095:1996, IDT)

ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальнi настанови щодо виготовлення поживних середовищ гарантованої якостi в лабораторiї (ISO/TS 11133-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006 Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Настанови щодо готування та вироблення поживних середовищ. Частина 2. Практичнi настанови щодо випробування культуральних середовищ (ISO/TS 11133-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11134:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Вимоги до оцiнювання вiдповiдностi та поточного контролювання. Промислова стерилiзацiя вологим теплом (ISO 11134:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11135:2003 Вироби медичного призначення. Валiдацiя та поточний контроль стерилiзацiї оксидом етилену (ISO 11135:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11137:2003 Стерилiзацiя виробiв медичного призначення. Вимоги до валiдацiї та поточного контролю. Радiацiйна стерилiзацiя (ISO 11137:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11138-1:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Бiологiчнi iндикатори. Частина 1. Загальнi вимоги (ISO 11138-1:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11138-2:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Бiологiчнi iндикатори. Частина 2. Бiологiчнi iндикатори для стерилiзацiї оксидом етилену (ISO 11138-2:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11138-3:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Бiологiчнi iндикатори. Частина 3. Бiологiчнi iндикатори для стерилiзацiї вологим теплом (ISO 11138-3:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11140-1:2003 Стерилiзацiя виробiв медичної призначеностi. Хiмiчнi iндикатори. Частина 1. Загальнi вимоги (ISO 11140-1:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичнi прилади. Лазери i лазерна апаратура. Словник термiнiв та умовнi познаки (ISO 11145:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11172-3:2003 Iнформацiйнi технологiї. Метод кодування аудiовiзуальної iнформацiї MPEG-1. Частина 3. Аудiо. Цифрове кодування звуку. Загальнi технiчнi вимоги (ISO/IEC 11172-3:1993, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11179-1:2005 Iнформацiйнi технологiї. Реєстри метаданих. Частина 1. Основнi положення (ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11179-2:2005 Iнформацiйнi технологiї. Реєстри метаданих. Частина 2. Класифiкацiя (ISO/IEC 11179-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 Iнформацiйнi технологiї. Реєстри метаданих. Частина 3. Метамодель реєстру та базовi атрибути (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11199-1:2007 Засоби для ходiння, керованi обома руками. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Ходунки-рамки (ISO 11199-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11199-2:2007 Засоби для ходiння, керованi обома руками. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Ходунки на колесах (ISO 11199-2:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 11201:2004 Акустика. Шум, випромiнюваний машинами та устаткованням. Вимiрювання рiвня тиску випромiнюваного звуку на робочому мiсцi та в iнших характерних точках. Iнженерний метод вимiрювання в практично вiльному звуковому полi над звуковiдбивальною поверхнею (EN ISO 11201:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11210:2006 Сплави платиновi ювелiрнi. Гравiметричний метод визначення платини пiсля осадження гексахлорплатинату дiафонiю (ISO 11210:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11212-1:2004 Крохмаль та похiднi продукти. Вмiст важких металiв. Частина 1. Визначання вмiсту миш'яку методом атомної абсорбцiйної спектрометрiї (ISO 11212-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11212-2:2004 Крохмаль та похiднi продукти. Вмiст важких металiв. Частина 2. Визначання вмiсту ртутi методом атомної абсорбцiйної спектрометрiї (ISO 11212-2:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11212-3:2004 Крохмаль та похiднi продукти. Вмiст важких металiв. Частина 3. Визначання вмiсту свинцю методом атомної абсорбцiйної спектрометрiї з електротермiчною атомiзацiєю (ISO 11212-3:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11212-4:2004 Крохмаль та похiднi продукти. Вмiст важких металiв. Частина 4. Визначання вмiсту кадмiю методом атомної абсорбцiйної спектрометрiї з електротермiчною атомiзацiєю (ISO 11212-4:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11213-2001 Крохмаль модифiкований. Визначання вмiсту ацетилу. Ензиматичний метод (ISO 11213:1995, IDT)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница